Bewoners van de Kennemerstraatweg en Zeeweg gaven tijdens  wijkbijeenkomsten aan dat zij veel overlast ondervinden van bromfietsen. Om die reden werd vandaag een bromfietscontrole gehouden op zowel de Kennemerstraatweg als de Zeeweg. Hierbij werden een groot aantal bromfietsen gecontroleerd.

In 20 gevallen bleek de brommer opgevoerd te zijn. Twee bromfietsers droegen geen helm. Daarnaast werden nog vier bromfietser bekeurd in verband met een aantal technische gebreken. Eà©n bromfiets werd voor een technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Tijdens deze controle werden 10 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Niemand had (teveel) gedronken.

bron:politie Noord Holland Noord