Bemmel 03-03-2005 - De politie van district Rivierenland heeft 1 maart
jl. een 40-jarige Bemmelnaar aangehouden op verdenking van oplichting.
De man wordt er van verdacht in de afgelopen maand diverse winkeliers
te hebben opgelicht. De verdachte ging naar diverse winkels en vroeg
daar om geld voor het sponsoren van een voetbalbal. De man bekende 10
zaken. In zeven gevallen is er aangifte gedaan voor oplichting. De
verdachte verklaarde tegenover de politie de oplichting te hebben
uitgevoerd om rond te kunnen komen in zijn levensonderhoud.

Op 16 februari jl. kreeg de politie de eerste melding van de
winkeliersvereniging over de mogelijke oplichting in Bemmel. De
gebiedsagenten gingen direct in overleg met de winkeliersvereniging. Al
snel had de politie de verdachte op het oog door videobeelden en
getuigenverklaringen. De politie had echter aangiftes nodig om tot
opsporing en aanhouding over te kunnen gaan. Op 17 februari jl. stuurde
de winkeliersvereniging een brief rond met een waarschuwing voor de
oplichter en een oproep om aangifte te doen. Het onderzoek, waaronder
het opnemen van verklaringen en aangiftes, zorgde er onder andere voor
dat de aanhouding van de man niet direct kon worden uitgevoerd.
Daarnaast moest de politie bij dit onderzoek ook telkens prioriteiten
en afwegingen maken ten aanzien van andere (gewelds)misdrijven die in
het district plaatsvonden. Op 1 maart jl. kon de man worden
aangehouden. De man is in vrijheidgesteld maar zal zich medio april
voor de rechter moeten verantwoorden.

Bron: Politie Gelderland-Midden