Over tweeënhalve week gaan de gezamenlijke vakbondsacties van de ACP, NPB en VMHP tegen het beleid van minister Remkes van start. Op woensdag 8 juni zal de bewindsman tijdens zijn bezoek aan een conferentie in Goes op niet mis te verstane wijze geconfronteerd worden met de woede en teleurstelling van de politieambtenaren over de respectloze wijze waarop hij met hun arbeidsvoorwaarden omgaat.

 

Dat is echter nog maar de voorbode van de estafette-actie die een paar dagen later van start zal gaan in Den Haag. Dit protest zal een grimmig karakter hebben en zijn weerga niet kennen in de geschiedenis van de Nederlandse politie.
Vanwege het langdurige en intensieve karakter van de beoogde actie(s) moet er op voorhand veel meer worden geregeld dan bij acties die slechts een paar uur duren. (De bonden houden er rekening mee dat de protestactie in Den Haag weken gaat duren.) Op landelijk en op regionaal niveau (in de korpsen) wordt momenteel dan ook hard gewerkt aan het organiseren van zaken als vervoer, de invulling van het actieprogramma ter plaatse en eten en drinken voor de deelnemers.

De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een uitgebreide informatiecampagne over het hoe en waarom van de acties en de manier waarop politieambtenaren daaraan een bijdrage kunnen (en moeten) leveren. Volgend weekend ontvangen alle vakbondsleden daarover om te beginnen een brief van hun bondsvoorzitter. Min of meer gelijktijdig - vanaf volgende week vrijdag - zullen de Regionale Actie Centra (RACs) de gezamenlijke actieposter van de ACP, NPB en VMHP gaan verspreiden en ook zes verschillende flyers. In elk van deze flyers staat een opsomming van de gevolgen van het beleid van minister Remkes voor een bepaalde groep politiewerknemers en bovendien het loonstrookje van de gemiddelde politieambtenaar zoals dat er in 2006 zal uitzien als minister Remkes zijn zin krijgt. Begin juni zal ook de eerste van een reeks actiekranten verschijnen.

Het is de bedoeling dat de RAC's in de aanloop naar 8 juni toespraken van bestuurders van de ACP, NPB en VMHP op de werkvloer gaan organiseren. Houd de informatie van het RAC bij u in het korps dus in de gaten!

bron:ACP