Vanaf januari 2005 krijgt de politie nieuwe, verbeterde munitie tot
zijn beschikking: de Action Effect. Deze munitie zal eerst aangevuld
worden op de bestaande Action 3 munitie en in de loop van de tijd de
oude munitie volledig vervangen. Hoewel de vernieuwde munitie sterk
lijkt op de huidige en ook dezelfde effecten heeft voor degene die
wordt neergeschoten, heeft deze wel als voordeel dat het minder gevaar
voor omstanders oplevert.
De invoering van deze nieuwe munitie is niet gelegen in de kwaliteit
van de Action 3 munitie maar vanwege de Europese verplichting tot
aanbesteden.

De Action Effect wordt door Dynamit A.G. gemaakt, hetzelfde bedrijf dat
ook de Action 3 munitie produceert. De Action Effect kan dan ook gezien
worden als de verbeterde versie van de huidige munitie. De nieuwe
munitie kent een aantal voordelen. Niet alleen levert hij minder gevaar
op voor onschuldige omstanders die geraakt kunnen worden nà¡dat het
doelwit is neergeschoten, ook gaan - vanwege de constructie - de wapens
langer mee en worden schietbanen minder belast en beschadigd.

Uit schiettesten blijkt de effecten van de vernieuwde kogel
betrekkelijk hetzelfde zijn als van de bestaande kogel; de verwonding
zal volgens de testen slechts marginaal (minder dan 10%) groter zijn
dan die wordt veroorzaakt door de huidige munitie. De nieuwe munitie
kan probleemloos in de huidige wapens gebruikt worden. Ook hoeven de
agenten die de munitie gaan gebruiken niet apart opgeleid of
bijgeschoold te worden. De munitie is ook even duur als de huidige.

Zowel de politie als buitengewoon opsporingsambtenaren die bewapend
zijn, zullen gebruik maken van de vernieuwde munitie. De
Bewapeningsregeling politie en de Regeling wapens en munitie zullen op
korte termijn aangepast worden.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties