Het Interregionaal Milieuteam van de
Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden Nederland denkt met de
aanhouding van vier verdachten een eind te hebben gemaakt aan
grootschalige grondvervuiling. De vier verdachten zijn
vertegenwoordigers van een grondbemiddelingsbedrijf. Het bedrijf
hield zich bezig met het toepassen van verontreinigde grond en het
plegen van valsheid in geschrifte. De aangehouden verdachten dienen
zich op termijn voor de rechter te verantwoorden.

Naar aanleiding van verschillende
meldingen, is in april 2006 een onderzoek gestart naar het
grondbemiddelingsbedrijf. Het onderzoeksteam van de Bovenregionale
Recherche bestond uit 8 man. Op 29 juni 2006 heeft een doorzoeking
plaatsgevonden bij het bedrijf en in de woningen van de verdachten,
waarbij de administratie in beslag is genomen. Daaruit bleek heel
veel niet in orde te zijn. Het bedrijf leverde grond dat zwaar
verontreinigd was of niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen. Er
werd bijvoorbeeld grond afgevoerd zonder dat de kwaliteit van die
grond was vastgesteld Ook werd er meer grond toegepast dan gemeld
bij het bevoegde gezag (bijvoorbeeld gemeenten) of werden
keuringsrapporten opgemaakt die niet klopten of er werden
keuringsrapporten gebruikt die bij andere partijen grond behoorden.
Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de
vier verdachten. Het gaat om een 45-jarige man uit de regio
Utrecht, een 45-jarige man uit de regio Gelderland, een 43-jarige
man en een 38-jarige man beiden uit de regio Limburg.

Door de vele bouwprojecten binnen
Nederland komen grondstromen vrij. Om deze vrijgekomen grond te
mogen toepassen, moet de kwaliteit van die grond (de mate van
verontreiniging) eerst onderzocht zijn. De kwaliteit van de grond
bepaalt het hergebruik van de grond, in bijvoorbeeld dijken en
geluidswallen, aanleggen van golfterreinen, ophogingen van land of
demping van sloten. Hoe vervuilder de grond, des te strenger de
voorwaarden voor toepassing en des te beperkter zijn die
toepassingen.

Het Interregionaal Milieu Team maakt deel
uit van de Bovenregionale Recherche Noordwest & Midden
Nederland en is een samenwerkingsverband van de politieregio's
Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Utrecht
en is beheersmatig ondergebracht bij de divisie regionale recherche
van de politieregio Kennemerland. Het team houdt zich bezig met de
bestrijding van regio-overstijgende zware milieucriminaliteit.

bron:Politie Utrecht