BREDA: Op zaterdag 18 december 2004 organiseerde de Nederlandse politie
samen met haar Belgische collega's een grootscheepse grenscontrole.
Daarbij pakte de beide landen gezamenlijk de illegale invoer van
vuurwerk langs de hele zuidelijke grensstreek aan. De politie
arresteerde vier-en-dertig verdachten die vuurwerk bij zich of in bezit
hadden. Bij deze actie is circa 1.800 kg vuurwerk in beslag genomen.

Inzet
Tussen 14.00 uur en 20.30 uur werd op een groot aantal locaties, zowel
statisch als mobiel, gecontroleerd. Aan de actie namen in totaal 120
Nederlandse opsporingsambtenaren deel. Het ging daarbij niet alleen om
agenten uit de zuidelijke provincies. Ook politiemensen uit
bijvoorbeeld de randstad, leden van de Koninklijke Marechaussee,
boswachters, eenheden van het Korps Landelijke Politie Diensten,
Inspectie Verkeer en Waterstaat en VROM-medewerkers werden bij deze
controle ingezet. De actie werd gecoà¶rdineerd vanuit Breda.

Benelux samenwerking
Aan Belgische zijde werkten verder twintig Belgische politie agenten
mee aan de controle. Deze samenwerking tussen Nederlandse en Belgische
politiemensen kwam tot stand in het kader van een overleg tussen de
Benelux-landen. Op 1 januari a.s. wordt een Beneluxverdrag van kracht,
dat de politiekorpsen in staat stelt om, op operationeel niveau, nauwer
samen te werken. In 2005 staan internationale gezamenlijke politie
acties op stapel op het gebied van o.a. milieu, mensenhandel,
grensoverschrijdende criminaliteit, verdovende middelen en vuurwerk.

Doelstelling
De vuurwerkcontrole van vandaag maakt deel uit van de totaalaanpak van
de politie gedurende de laatste maanden van 2004. De activiteiten zijn
gericht op het bestrijden van de illegale handel, het illegale vervoer
en de illegale opslag van vuurwerk vanwege de onaanvaardbare
veiligheidsrisico's die dit met zich meebrengt. De invoer van vuurwerk
in Nederland door particulieren is te allen tijde verboden. Dit jaar
nam de Nederlandse politie al circa 90.000 kg vuurwerk in beslag, wat
een vergelijkbare hoeveelheid is met de voorgaande jaren.

Specificatie resultaten
De politie arresteerde vandaag vier-en-dertig verdachten die vuurwerk
bij zich of in bezit hadden. Daarnaast nam de politie circa 1.800 kg
vuurwerk in beslag. De agenten probeerden grensoverschrijdende illegale
vuurwerktransporten te onderscheppen. In kofferbakken van
personenauto's en in de laadruimten van bestelauto's vond de politie
partijen vuurwerk variërend van 5 tot 88 kg. Daar waar het niet direct
lukte om het transport te onderscheppen, deed de politie korte tijd
later onderzoekingen in woningen. Dat gebeurde op diverse plaatsen in
Nederland (o.a.Rotterdam, Oudenbosch, Oosterhout, Rijsbergen, Tilburg).
De komende dagen doet de politie nader onderzoek naar de eigenaren van
verdachte voertuigen die niet staande gehouden konden worden.

De eerste vangst vond plaats in België, waar in een illegale opslag met
circa 1.200 kg vuurwerk werd ontdekt in de buurt van Mol.

In een bedrijfsloods en een verderop gelegen woning in de Kunnekestraat
in Tilburg nam de politie 14 Chinese rollen (zogenaamde ´100.000
klappers'), twee ´flowerbeds'en vier vuurwerkpakketten in beslag, met
een totaal gewicht van circa 150 kg. De 20-jarige Tilburger die deze
hoeveelheid vuurwerk in een woonwijk had opgeslagen is in verzekering
gesteld.

Bij de  controle van de passagiers van een autobus in Baarle
Nassau werden twee minderjarigen betrapt op de invoer van vuurwerk via
het openbaar vervoer. Ze hadden een kleine hoeveelheid verboden
vuurwerk bij zich, waaronder strijkers, ´widowmakers' en een kleine
Chinese rol (20.000-klapper).

Kopen en afsteken
Consumenten kunnen legaal vuurwerk kopen op woensdag 29, donderdag 30
en vrijdag 31 december bij officieel erkende verkooppunten in Nederland.
Afsteken van dit vuurwerk mag vanaf vrijdag 31 december 2004  10.00 uur tot zaterdag 1 januari 2005 (uiterlijk 02.00 uur).

Bron: Politie Midden en West Brabant