In tegenstelling tot wat een landelijk dagblad vanmorgen meldde, sleept de politie Noord-Holland Noord geen voertuigen weg, waarin waardevolle spullen liggen. De politie voert deze zomer wà©l extra controles uit in de badplaatsen en op grote parkeerterreinen. Er wordt dan met name gekeken of de auto's zijn afgesloten en of er geen waardevolle goederen in liggen. Is dat wel het geval, dan zal de politie proberen de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. Het blijft natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van de goederen, deze niet in het oog te laten liggen. De gelegenheid maakt immers vaak de dief!

De politie besteedt veel aandacht aan het bestrijden van diefstal. Voorkomen dat er wordt ingebroken in auto's speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast is het heel belangrijk dat slachtoffers aangifte doen van inbraak in hun auto en dat mensen het bij de politie melden als ze een verdachte situatie zien. Met de aangiftes en meldingen die worden gedaan, krijgt de politie een beter beeld van waar zich precies de problemen voordoen. Met die informatie kan gericht gesurveilleerd worden op die plaatsen waar auto-inbraken vaker voorkomen. Hiermee is al vaak succes geboekt. Bijvoorbeeld in Schagen. Daar is in de nacht op de fiets intensief gesurveilleerd omdat uit de aangiftes bleek dat op bepaalde locaties veel auto-inbraken plaatsvonden. Tijdens een van de surveillances is een dader aangehouden. Datzelfde gebeurde in Alkmaar en in Hoorn en ook in andere plaatsen in Noord-Holland zijn er successen geboekt.

Verder wordt er op verschillende plaatsen in de regio intensief samengewerkt met het openbaar bestuur en andere organisaties. Bij een ziekenhuis in Alkmaar heeft de gemeente borden geplaatst met de tekst: ´Niets erin, niets eruit'. Op de parkeerkaartjes staat ook een tekst die de bezoekers waarschuwt voor autodieven en het ziekenhuis zelf werkt mee om bezoekers goed voor te lichten. De contacten van de politie blijven niet beperkt tot gemeenten en ziekenhuizen. Ook wordt er contact gezocht met bijvoorbeeld VVV's, beheerders van parkeerterreinen en campingbeheerders.

Als er wordt ingebroken in de auto, kan via internet aangifte worden gedaan. Surf naar www.politie.nl en klik op ´Aangifte'. Aangifte doen kan ook telefonisch (0900 8844, lokaal tarief) of op het bureau in de buurt. Wanneer er met spoed politie nodig is omdat wordt gezien dat er een auto-inbreker actief is, bel dan 112. Is de politie nodig, maar is er geen sprake van spoed, dan kan het nummer 0900- 8844 gebeld worden.

bron:politie Noord Holland Noord