De politie van Noord-Holland Noord doet in de maanden oktober en november onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in de regio. Met de resultaten kunnen gericht maatregelen worden genomen ter verbetering van de leef- en woonomgeving van de inwoners.

Twee jaar geleden heeft de politie een dergelijk onderzoek in Noord-Holland Noord voor het laatst uitgevoerd. Een dergelijke enquête geeft een goed beeld van wat er speelt in de verschillende gemeenten en wijken. Inwoners krijgen vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, preventiegedrag en het functioneren van de politie en gemeenten.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen om criminaliteit en overlast te bestrijden, is inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, incidenten en problemen in wijk of gemeente nodig. Daarom is het ook voor de inwoners belangrijk om mee te werken.

In Noord-Holland Noord krijgen 20.000 bewoners een brief met een uitnodiging om mee te werken aan de enquête. Zij kunnen een digitale- of schriftelijke vragenlijst invullen.

Het Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau I&O-Research. Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek in het voorjaar van 2007 gepresenteerd.

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular