"Waar jij voor staat is nodig op straat"Met deze slogan start de politie Noord-Holland Noord de werving van nieuwe politieagenten. In het korps is plaats voor 40 politiemedewerkers (opleidingsniveau 3) en 20 allround politiemedewerkers (niveau 4). De opleiding gaat in 2006 van start.

De politiemedewerker handelt eenvoudige en overzichtelijke delicten af en voert complexe controles uit. De allround politiemedewerker voert in grote lijnen hetzelfde werk uit, maar de moeilijkheidsgraad ligt hoger.

Landelijk staat diversiteit in het personeelsbestand hoog in het vaandel. Ook de politie Noord-Holland Noord draagt daar haar steentje aan bij. Bij de werving zal daarom veel aandacht geschonken worden aan bereiken en aanstellen van allochtonen.

Gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door telefonisch contact op te nemen met Mike Olmberg, de wervings- en selectiefunctionaris (072 - 549 7982).
 
bron:Politie Noord Holland Noord