De politie Hoorn is op zoek naar personen die het Westfries Museum
bezocht hebben in de periode van donderdag 6 januari tot en met zondag
9 januari. Tevens zoekt de politie een handkar, die door medewerkers
van het museum werd gebruikt voor transport van goederen en objecten
tussen het museum en het depot.

Naar aanleiding van de inbraak in het Westfries Museum in de nacht van
9 op 10 januari 2005 heeft de politie een onderzoek ingesteld. Hiervoor
werd een rechercheteam geformeerd van ongeveer tien vaste medewerkers.
Het team wordt zo nodig aangevuld met extra personeelsleden.

Het onderzoek heeft zich tot dusverre verricht op een technisch
sporenonderzoek en het horen van (eventuele) getuigen. Voor dit laatste
werden niet alleen medewerkers van en betrokkenen bij het museum
geïnterviewd, ook werd een breed buurtonderzoek opgestart. In dit
buurtonderzoek werden tot dusverre bijna tweehonderd adressen bezocht
(op een totaal van bijna vijfhonderd woningen). Inmiddels heeft ruim de
helft van de bewoners gereageerd. Met deze mensen zal een
vervolggesprek plaatsvinden.

Ook werden twee directe telefoonnummers gereserveerd voor tips. Het
gaat om de nummers 072 - 549 7574 en 072 - 549 7572. Deze nummers
kunnen naast het algemene nummer 0900 - 8844 gebruikt worden om direct
met het onderzoeksteam in contact te treden. Op deze nummers kwamen tot
nu toe 55 tips binnen. Alle tips worden momenteel op hun waarde en
bruikbaarheid onderzocht.

De politie richt zich momenteel op het achterhalen van bezoekers van
het museum. Het gaat daarbij om personen die tussen donderdag 6 en
zondag 9 januari het museum bezocht hebben. Er wordt rekening gehouden
met de mogelijkheid dat de dader(s) in die tijd het museum hebben
bezocht. De politie roept dan ook bezoekers op zich te melden op
eerdergenoemde telefoonnummers.

Daarnaast zoekt de politie ook een handkar die door het museumpersoneel
voor transport gebruikt werd. Deze kar is na in inbraak verdwenen. Het
terugvinden van deze kar is belangrijk omdat deze mogelijk sporen kan
bevatten en iets kan zeggen over de route van de inbrekers.

Bron: Politie Noord-Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular