DONGEN: De politie heeft op vrijdagmiddag 25 januari een verwarde man
uit een boom gered. De 34-jarige asielzoeker van Albanese afkomst was
rond 12.10 in een boom geklommen aan de Schoolstraat in Dongen en wilde
daar niet meer uit komen. De man verkeerde in psychische nood en
verbleef op een hoogte van circa 12 meter.

De politie probeerde via professionele politieonderhandelaars in
contact te komen met de man. Op die manier zouden de motieven van hem
duidelijk kunnen worden en zou hij wellicht op andere gedachten
gebracht kunnen worden. De man weigerde echter elke vorm van contact en
verschanste zich ineengedoken met zijn jas over zijn hoofd tussen de
takken. De man bleek niet voor rede vatbaar. Rond 16.00 uur hebben
agenten van het arrestatieteam ingegrepen. Dat gebeurde op verzoek van
de loco-burgemeester van Dongen, dhr. Panis.

De loco-burgemeester had zich daarbij laten adviseren door medisch
personeel van de GHOR, waaruit bleek dat er ernstige zorgen waren over
de gezondheidssituatie van de verwarde man. Een verblijf van enkele
uren in een hoge boom leidt, gezien de weersomstandigheden, namelijk
tot onderkoelingsverschijnselen. De spieren verstijven daarbij,
waardoor de betrokkene nooit meer zelfstandig uit een dergelijke
positie kan komen.

De loco-burgemeester deed daarop een verzoek aan de politie om de man
uit de boom te halen. Twee leden van het arrestatieteam ´seilden ab'
vanuit een hoogwerker van de brandweer. Nadat de man gezekerd was, werd
hij door de agenten weer op de grond gezet.

Hij is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht omdat er inderdaad
sprake was van ernstige onderkoelingsverschijnselen. De motieven van de
man zijn onbekend. Hij verbleef op het asielzoekerscentrum in Dongen.
Over zijn persoonlijke situatie en zijn verblijfsstatus worden door de
IND geen mededelingen gedaan.

De politie zette een arrestatieteam in om dat dergelijke agenten
getraind zijn om in teamverband in extreme situaties te werken en
bovendien over technieken als abseilen beschikken.

Bron: Politie Midden en West Brabant