Politie Nederland krijgt een monument voor politiemensen die tijdens het werk om het leven zijn gekomen. Bij de vestiging van de Politieacademie Huis ´t Velde in Warnsveld komt volgend jaar maart de ´Tuin van Bezinning'. Het wordt een plek waar de namen van tijdens de dienst overleden politiemensen te lezen zijn en een plaats die ruimte biedt voor reflectie en nadenken over de fundamentele waarden van het politiewerk.

Commissaris Anita Hazenberg, directeur van de School voor Politie Leiderschap (SPL) van de Politieacademie en initiatiefnemer van de Tuin van Bezinning, hoopt dat het monument troost en kracht zal bieden aan de nabestaanden. "Het leven van de overleden collega's heeft betekenis gehad en dat willen we herdenken." Voor de zoektocht naar namen van overleden collega's wordt hulp ingeroepen van iedereen die daarover informatie heeft.

"Sommige dingen zijn zo logisch, dat je je verbaast dat ze er niet zijn". Anita Hazenberg was dit jaar bij de Politieacademie van Schotland en zag daar in de tuin een monument voor politiemensen die ´in the line of duty' het leven lieten. "Ik ben daar een paar keer gaan kijken en vroeg me af, waarom wij dit niet hebben." In de diverse politiebureaus in Nederland zijn wel plekken waar collega's worden herdacht, maar een nationaal monument ontbreekt. "In een periode waar de politie in Nederland steeds meer samen gaat doen, is er geen plek waar we herdenken dat politiemensen hun leven gaven voor de samenleving in de uitoefening van ons prachtige vak."

De tuin is ontworpen in de vorm van een Acantusblad, een symbool dat door architect Marot veel gebruikt is in de haardschouwen van Huis ´t Velde, maar bijvoorbeeld ook in kasteel Het Loo in Apeldoorn. In de nerven van het blad komen paden met opstaande randen, waarin de namen van de overleden collega's worden gegraveerd. Het compleet maken van die namenlijst is een monsterklus. "We willen de namen van overleden collega's vanaf 1 januari 1946. Dat is een keuze geweest die ook te maken heeft met de Rijkspolitie die in november 1945 ontstond, het nog in leven zijn van nabestaanden en het feit dat de Tweede Wereldoorlog eigen monumenten heeft." Zestig jaar terug in de tijd, het levert waarschijnlijk tussen de 250 en 300 namen op. "Maar dat is echt een voorzichtige schatting. Eigenlijk hebben we niet echt een goed beeld." De zoektocht gaat door de archieven van de Rijkspolitie, Gemeentepolitiekorpsen, vakbonden en ministeries. "Toch denken we niet alle namen zelf te kunnen achterhalen. We roepen dan ook iedereen op om namen aan te melden van collega's die tijdens de dienst om het leven zijn gekomen", aldus Anita Hazenberg. "Begin januari 2006 moeten de namen bekend zijn om alles op tijd voor maart gegraveerd te hebben. We hebben liever dat een naam zes keer wordt genoemd, dan dat we iemand missen."

bron:NPI