De politie heeft zaterdagmorgen naar aanleiding van een melding in zijn woning een 28-jarige man aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn 35-jarige vrouw. De man, die had gedronken, had de vrouw geslagen en serviesgoed naar haar gegooid. De vrouw wist met haar baby te vluchten. De man werd aangehouden en geboeid overgebracht naar het politiebureau. De man was verbaal agressief tijdens zijn transport naar het politiebureau waar hij voor nader onderzoek in verzekering werd gesteld.

In 2002 is het onderwerp ´Huiselijk geweld' tot landelijk speerpunt van beleid voor de politie benoemd. Onder huiselijk geweld wordt algemeen verstaan lichamelijk, waaronder sexueel en psychisch, geweldgebruik door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Er is er lange tijd een taboe geweest op discussie over geweld in de privà©-sfeer en zeker op overheidsingrijpen. Vroegtijdig optreden werd en wordt bovendien nog steeds belemmerd door het feit dat gezinsleden niet snel naar buiten treden met hun problemen. Loyaliteitsproblemen, schaamte, angst , schulgevoelens en (economische) afhankelijkheid van gezinsleden spelen daarbij een grote rol. Hierdoor is de precieze aard en omvang van huiselijk geweld moeilijk vast te stellen maar is groter dan welke andere geweldsvorm ook. De invloed van huiselijk geweld op de ontwikkeling van kinderen, ook als zij ´slechts' getuigen zijn van het gebruik van geweld, kan bijzonder groot zijn. De kans dat zij zelf in hun toekomstige relaties dader dan wel slachtoffer worden, is vele malen groter dan bij andere kinderen. Huiselijk geweld is geen privà©probleem maar het gaat om strafbare feiten en vraagt om een sluitende aanpak van politie, justitie en andere hulpverlenende instanties.
 
 
bron:politie Limburg Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular