WOUWSE PLANTAGE: Medewerkers van de politie en de Regionale Milieu
Dienst (RMD) hebben donderdagmorgen een onderzoek ingesteld bij een
boerderij aan de Mariabaan. Bij de controle werden tientallen
varkenskadavers aangetroffen, die niet op de wettelijk voorgeschreven
wijze waren afgevoerd en vernietigd. De kadavers lagen in en om de
stallen. Een deel van de kadavers werd aangetroffen in een machinaal
gegraven put op het terrein. Vele kadavers bevonden zich in verregaande
staat van ontbinding. Door de politie werd direct de Algemene
Inspectiedienst (AID) in kennis gesteld, die ter plaatse een onderzoek
heeft ingesteld. Medewerkers van het Rijks Instituut voor
Volkshuisvesting en Milieuhygiëne (RIVM) werden ingeschakeld voor een
keuring van de levende dieren. Brabant Water heeft ter plaatse een
onderzoek ingesteld naar het oppervlaktewater, omdat enkele kadavers in
een sloot waren aangetroffen.

Naar de omstandigheden waaronder de dieren om het leven zijn gekomen,
stelt de AID nog een onderzoek in. De 90 levende dieren bevonden zich
in slechte leefomstandigheden, maar kregen wel voldoende te eten en te
drinken. Twee zieke varkens moesten ter plaatse door de dierenarts
worden afgemaakt. De AID zal aan de hand van het onderzoek
proces-verbaal tegen de eigenaren opmaken vanwege overtreding van de
Destructiewet en de welzijnsomstandigheden van de dieren. De AID heeft
de verdachte eigenaren (53 en 23 jaar oud) opdracht gegeven và³à³r
vrijdag 14.00 uur de kadavers te ruimen en de uitwerpselen uit de
stallen te verwijderen. Aan de hand hiervan heeft vrijdag een
na-controle plaatsgevonden, die heeft uitgewezen dat de afgesproken
werkzaamheden door de eigenaren zijn verricht. Het enige dat hen op dit
moment nog rest, is de inhoud van een overvolle mestkelder nog vandaag
te verwijderen.

Bij nader onderzoek op het terrein trof de politie diverse
autocarrosserieën aan, die in de meeste gevallen geheel gestript en in
stukken geslepen waren. In diverse schuren werden onderdelen
aangetroffen van luxe auto's. De kentekens in de ruiten en de
chassisnummers waren in vrijwel alle gevallen onleesbaar gemaakt. Van
à©à©n auto en een drietal aanhangwagens kon reeds worden vastgesteld dat
deze gestolen zijn, onder meer in Noord Limburg en België. Verder trof
de politie op het terrein een viertal zeecontainers met onderdelen van
luxe auto's aan en werden twee replica handvuurwapens in een kistje
gevonden. Naar de eigendomssituatie van een klein model graafmachine en
diverse andere voorwerpen heeft de politie een onderzoek ingesteld. Ook
werden op het terrein verschillende caravans aangetroffen, die bewoond
zijn geweest. De districtsrecherche van de politie in het district
Bergen op Zoom heeft de zaak in onderzoek genomen. Het grootste deel
van de aangetroffen auto's en auto-onderdelen is overgebracht naar een
opslagplaats elders in het district.

Tijdens het onderzoek, dat donderdagavond voortging, kregen de politie
en de AID ondersteuning van de brandweer, die voor verlichting zorgde.

Medio 2003 was bij het bedrijf tijdens de reguliere controles
vastgesteld dat de mestkelder te vol was en dat de mest door de muren
naar buiten kwam. De situatie is toen door de eigenaar in orde gemaakt.
Omdat inmiddels de tijd rijp was voor een hercontrole werden door de
politie en de RMD donderdag ter plaatse een onderzoek ingesteld.

Bron: Politie Midden en West Brabant

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular