Op zaterdag 10 maart 2007 heeft de politie
Twente tussen 10.00 uur en 16.00 uur een verkeerscontrole gehouden
op diverse locaties; Hengelosesestraat, Haaksbergerstraat,
Deurningerstraat en Gronausestraat, in Enschede.Tijdens deze
controle werd naast alcohol ook een onderzoek gehouden naar drugs
en medicijnen in het verkeer. Hierbij namen onderzoekers van het
SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) deel
aan de controle. Het onderzoek gebeurde vrijwillig en volstrekt
anoniem. Steekproefsgewijs werden bestuurders die door de politie
werden gecontroleerd gevraagd of zij aan het onderzoek wilde
meewerken.

Doel van het onderzoek is om een
representatief beeld te krijgen van het gebruik van alcohol, drugs
en medicijnen onder Nederlandse automobilisten. Ook is het de
bedoeling om met dit onderzoek vast te stellen hoe gevaarlijk het
rijden onder invloed van deze stoffen is. Dat gebeurt door het
drugs- en medicijngebruik van gewonde autobestuurders te
vergelijken met dat van de niet-gewonde autobestuurders uit het
onderzoek langs de weg.

In totaal werden 454 Personen
gecontroleerd op alcohol en 60 personen werkten vrijwillig mee aan
een bloedonderzoek. Van tien personen werd een speekselmonster
afgenomen en drie personen weigerden medewerking. De personen die
een bloedmonster afstonden ontvingen als tegenprestatie €
10,00 (voor alleen speeksel ontving men € 5,00). Tot grote
tevredenheid van de politie Twente verkeerde geen enkele
gecontroleerde bestuurder onder invloed van alcohol!

Gevaren van Drugs en medicijnen in verkeer
onderzoeken.

Politie Twente is één van de
zes politieregio’s waar dit onderzoek enkele keren per jaar
wordt uitgevoerd. De metingen lopen tot juli 2009. De projectnaam
DRUID staat voor Driving Under the Influence of Drugs, alcohol and
medicines. DRUID moet o.a. leiden tot:

· inzicht in het gebruik en de
risico’s van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer

· Betrouwbare en praktische
opsporingsmethoden voor drugs en medicijnen

· Voorstellen voor wetgeving over
drugs en medicijnen in het verkeer , zoals uniforme limieten in
alle EU-Landen

bron:Politie Twente