De Dienst Luchtvaartpolitie van het Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD) vliegt sinds begin juli 2007 met
een Bölkow BO-105 helikopter en een TB-10 Tobago,
vleugelvliegtuig, vanaf Vliegbasis Volkel.

Voorheen werden de toestellen ingezet
vanaf Vliegbasis Eindhoven. Vanwege militaire taakuitbreiding en
oefeningen die dit jaar op Vliegbasis Eindhoven worden gehouden was
op het militaire deel van de basis geen ruimte meer. Een snelle
oplossing voor het plaatsen van de politietoestellen werd gevonden
op Vliegbasis Volkel. Ook de traumahelikopter van het St Radboud
ziekenhuis wordt al jaren vanaf Volkel ingezet.

De vliegdienst van het KLPD opereert
standaard vanaf luchthaven Schiphol. Gebleken is echter dat de
politie de behoefte had aan steunpunten in de diverse
regio’s. Vanuit die steunpunten is de inzet en de
reactiesnelheid binnen de regio’s duidelijk verbeterd. Vanaf
Volkel wordt indien nodig zes dagen per week acht uur per dag
gevlogen. Vier dagen met de helikopter en twee dagen met de
Tobago.

Het KLPD streeft met het steunpuntbeleid
naar een efficiëntere en vraaggestuurde inzet voor de noodhulp
in de regio’s. 24 uur per dag inzetbaarheid vanaf de
steunpunten is vooralsnog geen optie. Die dekking wordt centraal
vanaf Schiphol gerealiseerd.

bron:MinDef