Door tijdige interventie is de mogelijke
oplichting door "De Vuurwerkgigant Amersfoort" voorkomen. Deze
"Vuurwerkgigant Amersfoort" zocht via advertenties detaillisten voor de
voorverkoop van vuurwerk. Deze detaillisten moesten vooraf betalen. Uit
politieonderzoek bleek dat er van levering geen sprake zou zijn.
Voordat de oplichting kon worden gerealiseerd, is de persoon achter de
"Vuurwerkgigant Amersfoort" gesommeerd zijn activiteiten te staken.

Aanleiding van het politieonderzoek was een advertentie in een
landelijk ochtendblad eind november 2004. Hierin werden detaillisten in
heel Nederland gezocht die als inleverpunt voor bestelbonnen voor de
voorverkoop van toegestaan vuurwerk wilden fungeren. Volgens de
advertentie zou een vergunning en opslagruimte niet noodzakelijk zijn;
de "Vuurwerkgigant Amersfoort" zou het bestelde vuurwerk op de
toegestane dagen direct uitleveren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de "Vuurwerkgigant Amersfoort"
bij de overheid niet geregistreerd stond als verkooponderneming of
leverancier van vuurwerk en geen vergunning had om vuurwerk te leveren
of te verkopen. Ook bleek dat er bij een drukkerij een order uitstond
voor het drukken van foldermateriaal en bestelformulieren. Daarnaast
waren diverse ondernemers benaderd met de vraag om als tussenpersoon op
te treden voor de inname van de bestelbonnen. Ten slotte wees niets
erop dat de "Vuurwerkgigant Amersfoort" over zou gaan tot
daadwerkelijke uitlevering van vuurwerk. De detaillisten, die vooruit
moesten betalen, zouden door teleurgestelde klanten aan de ene kant en
een grote verliespost aan de andere kant ernstig gedupeerd worden. Er
had zich al een aantal kandidaat tussenverkopers aangemeld bij de
"Vuurwerkgigant Amersfoort". In overleg met en met toestemming van het
openbaar ministerie is besloten niet te wachten tot de strafbare feiten
zich hadden voltrokken maar is de persoon achter de "Vuurwerkgigant
Amersfoort" benaderd en gesommeerd de activiteiten stop te zetten. Deze
persoon wilde kennelijk inspelen op het nieuwe, aangescherpte beleid
ten aanzien van de opslag van vuurwerk. Door dit beleid nam het aantal
toegestane verkooppunten van vuurwerk af.

Bron: Politie Utrecht