Varsseveld 24-11-2004 - "Wil je mij de weg wijzen, ga je mee naar m'n huis dan

krijg je snoep" met deze en andere vragen zijn in korte tijd meerdere kinderen

in Varsseveld en omgeving aangesproken door de inzittenden van een auto.

Met een brief die op alle basisscholen in Varsseveld, Westendorp, Sinderen en

Heelweg wordt verspreid vraagt de politie aandacht voor dit gegeven en wil zij

informatie over het tweetal krijgen. In haar surveillance is de politie ook

alert op bijzondere voorvallen.

Met een waarschuwingsbrief die onder alle leerlingen van de 8 basisscholen in de

bovenstaande plaatsen wordt verspreid wil de politie ouders en kinderen

waarschuwen voor een man en een vrouw in een auto, die kinderen op een

bijzondere wijze benaderen.

De ene keer wordt hen gevraagd om mee te rijden om de weg te wijzen; in een

ander geval wordt de kinderen aangeboden om mee naar huis te gaan waar ze snoep

krijgen.

De politie in Varsseveld heeft de afgelopen periode enkele meldingen gehad die

zij hiermee in verband brengt. De kinderen, het gaat om jongens à¨n meisjes in

de leeftijd van 8 tot 15 jaar worden op wisselende tijdstippen aangesproken

door de inzittenden van een auto.

Meestal spreekt een vrouw de kinderen aan, maar er is ook sprake van een man die

het woord voert. Ook wordt er gesproken over een man die alleen in een auto

rondrijdt en scholieren aanspreekt.

De kinderen zijn in alle gevallen zo alert geweest om niet op het voorstel in te

gaan en hebben thuis melding gemaakt van het voorval. Niet in alle gevallen is

de politie direct op de hoogte gebracht van het gebeurde waardoor een ingesteld

onderzoek nog niet succesvol is geweest.

Ook is de informatie over de inzittenden à¨n de auto nogal wisselend, waardoor

exacte informatie niet gegeven kan worden.

Om de voorvallen zowel thuis als op school bespreekbaar te maken heeft de

wijkagent in overleg met alle schooldirecties een brief voor de ouders

opgesteld.

Hierin wordt niet alleen aandacht aan de voorvallen besteed, maar de politie

roept hierin op om bijzondere voorvallen, zo mogelijk ook met vermelding van

auto en kenteken te melden.

De politie is zich terdege bewust dat sommige mensen van deze informatie

schrikken, maar zij kiest toch voor de openheid. Ouders kunnen contact opnemen

de schoolleiding, de wijkagent en ook het Bureau Slachtofferhulp is op de

hoogte. Dit bureau is te bereiken via 0314 - 334870.

Naast tips aan het adres van de politie (0900 - 8844) kan ook met het meldpunt

Meld misdaad Anoniem (0800 - 7000) gebeld worden.

Bron: Politie Noord- en Oost-Gelderland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular