Bij de 26 korpsen van Politie Nederland zijn in 2004 negentig politiemensen ontslagen vanwege integriteitsschendingen. Daarnaast kregen 61 politiemensen voorwaardelijk ontslag en namen 34 politiemensen gedurende een onderzoek zelf ontslag. In 2005 werden in totaal 1067 onderzoeken geregistreerd, waarbij 1277 politiemensen betrokken zijn. In 531 gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. In 149 gevallen was er sprake van een strafbaar feit en in 444 gevallen van plichtsverzuim.

Het is de eerste keer dat deze cijfers landelijk bekend worden gemaakt. Integriteitsbeleid staat hoog op de agenda bij Politie Nederland en de openheid daarover is daar onderdeel van. Uit onderzoek blijkt dat de politie binnen de overheid daarin een voorbeeldfunctie heeft.

'De bijzondere positie die de politie in de samenleving inneemt, maakt dat iedereen recht heeft om te weten hoe met misdragingen van politiemensen wordt omgegaan en hoe daartegen wordt opgetreden. Voor mensen die zich niet aan de regels houden is in uiterste instantie geen plaats in de organisatie', aldus Gerard Huijser van Reenen, korpschef van de regio Zaanstreek-Waterland en portefeuillehouder integriteit in de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC).

De onderzoeken betreffen zowel disciplinair als strafrechtelijk onderzoek. Het gaat dus niet alleen om onderzoeken naar gedrag van politiemensen in werktijd, maar ook om gedrag in privà©tijd. De delicten lopen uiteen van geweld, naar misbruik van positie en rechtpositionele zaken. Vooral geweld lijkt een veelvoorkomend delict. De oorzaak is gelegen in de strenge procedures die gelden voor geweldsgebruik en dit moet altijd gemeld worden. In 60 procent van deze gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. De onderzoeken worden uitgevoerd in de lijn, via bureau's interne onderzoeken (BIO's) of via de Rijksrecherche. 'Politiemensen zijn 24 uur per dag een voorbeeld voor anderen. Wat andere burgers menen zich wel te kunnen veroorloven zonder dat de werkgever zich daarover bekommert, kan bij de politie niet', aldus Huijser van Reenen.

De aanleiding voor de onderzoeken is voor ongeveer eenderde deel gelegen in een klacht of melding van burgers. De politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op een onafhankelijke en professionele manier van innemen en afhandelen van klachten. Een relatief hoog aantal zaken dat door de melding van een burger wordt onderzocht is een positief teken. Ruim de helft van de incidenten wordt gemeld door collega's. Dit wordt als aanwijzing gezien dat politiemensen in toenemende mate bereid zijn om hun collega's aan te spreken op misstappen en normafwijkend gedrag en dat de zogenaamde afdekcultuur steeds minder aanwezig is.

Portefeuillehouder Huijser van Reenen houdt een dubbel gevoel bij de cijfers. 'Enerzijds schrik ik er iedere keer weer van als ik zie waartoe ook politiemensen soms in staat zijn. Aan de andere kant weet ik dat het merendeel van onze ruim 50.000 mensen hun werk integer en met toewijding uitvoeren. Het is goed dat wij al die onderzoeken verrichten en de rotte appels uit de mand halen.'

bron:NPI