's-Hertogenbosch 10-04-2005 - Inwoners van de wijk de Bartjes-Zuid
wederom een rustige nacht bezorgen. Dat is de insteek van het verhoogde
toezicht dat de politie vanaf 17.00 uur vanmiddag wederom gaat houden.
De politie sluit net als gisteren de wijk in met ME. Handhaven van de
rust en veiligheid van inwoners staan voorop. Mensen die niets te
zoeken hebben in de wijk, worden wederom geweerd. Afgelopen drie
nachten werden 73 personen aangehouden, waarvan er 58 afkomstig waren
van buiten de wijk.

Burgemeester Rombouts vindt het voor de bewoners van de wijk erg
belangrijk dat het zo rustig was vannacht en spreekt de wens uit dat
het zo zal blijven. 'We doen er alles aan om de rust te handhaven. We
willen dat de bewoners zo snel mogelijk hun gewone leven kunnen
oppakken.' De politie wil de komende dagen toewerken naar een
verantwoorde situatie.

Noodverordening blijft van kracht

De noodverordening die de burgemeester heeft afgekondigd voor het
gebied dat omsloten is door de Lagelandstraat, rivier de Aa en de
Graafseweg blijft onverwijld van kracht. Alleen de bewoners van de wijk
hebben daartoe toegang. De politie kan personen die een redelijk doel
in de wijk hebben, ook doorlaten. Binnen dit gebied fouilleert de
politie ook preventief. De politie houdt iedereen aan die zich niet
houdt aan de verordening of die de aanwijzingen van de politie niet
opvolgt.
Op verschillende uitvalswegen rondom de stad houdt de politie extra
controles mede om te voorkomen dat reltoeristen het gebied betreden.

Bron: Politie Brabant-Noord