Dordrecht 23-11-2004 - In tegenstelling tot wat vandaag in de pers
verscheen is de Politie Zuid-Holland-Zuid tevreden met de ontwikkeling
"Digitale aangifte'. De Politie Zuid-Holland-Zuid herkent zich niet in
wat in de dagbladen staat.
Sinds de invoering van digitale aangifte, 1 juni 2004, heeft de Politie
Zuid-Holland-Zuid inmiddels 1706 digitale aangiftes binnen waarvan 98 %
binnen de landelijke grens van 5 dagen is afgehandeld. Regelmatig
bevraagt de Politie Zuid-Holland-Zuid de aangevers middels een enquàªte
naar hun bevindingen. Uit een enquàªte van september bleek dat 87% van
de respondenten de klanttevredenheid van deze additionele vorm van
aangifte doen als positief tot zeer positief beoordeelde. Op deze
manier probeert de Politie Zuid-Holland-Zuid zicht te krijgen op
eventuele kinderziektes en deze te verbeteren. Onder klanttevredenheid
verstaat de Politie Zuid-Holland-Zuid in dit geval: snelheid,
bereikbaarheid en zorgvuldigheid. De Politie Zuid-Holland-Zuid werkt
ook in de avond en in de nachtelijke uren aan de verwerking van de
digitale aangiftes.

Wanneer inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid digitaal aangifte
willen doen kan dat voor; diefstal fiets, diefstal bromfiets, diefstal
uit/vanaf een auto en vernieling in het algemeen. Vanaf augustus
bestaat ook de mogelijkheid voor ondernemers om aangifte van
winkeldiefstal te doen. De internetaangifte heeft duidelijke voordelen
voor het publiek, er kan 24 uur per dag aangifte worden gedaan, het is
makkelijk en er zijn geen wachttijden.

Bron: Politie Zuid-Holland-Zuid