De Politieacademie start een onderzoek
naar de openbare orde rond de jaarwisseling. De jaarwisseling
2006-2007 wordt in het onderzoek vergeleken met de jaarwisselingen
van de afgelopen jaren. De jaarwisseling is een publieksfeest met
traditiegetrouw talrijke incidenten. Het lijkt erop dat deze
incidenten landelijke onvoldoende onderkent worden, waardoor er
landelijke discussie ontstaat over het gewenste
veiligheidsniveau.

Met het onderzoek vergelijkt de
Politieacademie landelijk de aanpak van politie en gemeentes. Het
brengt in kaart welk type incidenten zich in Nederland tijdens
jaarwisselingen hebben voorgedaan en wat daar de achtergronden en
gelegenheidsstructuren van zijn. Het onderzoek zal ook
aanbevelingen opleveren om beleid af te stemmen op dreigingen en
risico's bij toekomstige jaarwisselingen. Goede voorbeelden van
effectief beleid rond de jaarwisseling worden onvoldoende
uitgewisseld. Met de uitkomsten van het onderzoek zouden politie en
gemeente meer kunnen leren van hun collega's elders in het
land.

Het onderzoek sluit aan bij vergelijkbaar
onderzoek dat de Politieacademie verricht naar de landelijke
veiligheidssituatie bij evenementen als de oranje-thuissituatie
tijdens het WK in Duitsland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
team onder leiding van Prof. dr Otto Adang, lector Openbare Orde
& Gevaarbeheersing van de Politieacademie.

bron:Politie Academie