De politie van Maastricht verleende donderdag 19 mei 2005 assistentie aan twee deurwaarders en personeel van de belastingdienst. Op een negental adressen in diverse wijken van Maastricht werden dwangbevelen aan personen uitgereikt.

Het betrof in dit geval bedragen tussen de à¢?¬500 en à¢?¬79.000, die men als boetes opgelegd had gekregen en nog niet betaald had. Er deden zich nergens ongeregeldheden voor. Een aantal boetes werden meteen geïnd en bij anderen werd een betalingsregeling getroffen.

bron:politie Limburg-Zuid