MKB-Nederland heeft in een brief de Tweede Kamer opgeroepen in te grijpen in het verkopen beneden de inkoopprijs (´verkoop met verlies'). De prijzenoorlog woedt al bijna twee jaar en heeft een vernietigende werking op kleine en middelgrote winkels. Desondanks wil minister Brinkhorst van economische zaken geen wettelijk verbod invoeren.

Hoewel de prijzenoorlog gunstig lijkt voor de consument, heeft MKB-Nederland voortdurend gewezen op het feit dat deze op termijn leidt tot het verdwijnen van kleine en middelgrote detailhandelszaken. Zij kunnen een dergelijke excessieve prijsconcurrentie niet volhouden. Het gevolg is een verzwakte economische structuur en verschraling van het aanbod, hetgeen ook achteruitgang betekent voor de consument.

Winkeliers hebben de afgelopen twee jaar diep in hun kosten gesneden om te kunnen overleven in de hevige concurrentiestrijd. De groeipotentie van de detailhandel is hierdoor ernstig aangetast. Ook innovaties en investeringen blijven achter door het gebrek aan financiële middelen en de hoge druk op de prijs.

MKB-Nederland vindt dat de politiek de minister onder druk moet zetten. Hij moet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (tijdelijk) opdracht geven om verkopen beneden de inkoopprijs als misbruik van economische machtspositie te betitelen. Dat dit zo mag worden benoemd blijkt ook uit Europese jurisprudentie.

bron:MKB

 
 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular