Politieke partijen zijn eensgezind dat
ondernemerschap een vast leerpunt in het onderwijs moet zijn, maar
dat er geen verplicht ondernemersexamen moet komen. Ook moeten
zelfstandige ondernemers (zzp'ers) dezelfde scholingssubsidies en
-kortingen kunnen krijgen als ondernemers met personeel. Dit zijn
enkele conclusies uit een onderzoek dat de Vereniging Platform Zelfstandige
Ondernemers (PZO
) onder 11 politieke partijen heeft
gehouden.

PZO heeft de lijsttrekkers van 11
politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over zelfstandig
ondernemerschap, als reactie op de in opdracht van PZO door het
Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) uitgevoerde
programvergelijking. In deze programvergelijking, waarin de
verkiezingsprogramma's op 40 voor zelfstandige ondernemers
relevante punten zijn beoordeeld, leken politieke partijen
nauwelijks in deze zaken geïnteresseerd te zijn. Van de
mogelijkheid om de witte vlekken van hun verkiezingsprogramma's in
te vullen hebben zes partijen gebruikgemaakt, te weten: CDA, PvdA,
VVD, SP, D66 en SGP.

Uit de door de 6 partijen teruggezonden
vragenlijsten blijkt een opvallende eensgezindheid over veel
punten. Enkele van deze punten zijn:

- Ondernemerschap moet meer worden
gestimuleerd;

- Er moet een wettelijke definitie van
zzp'er komen;

- Ondernemerschap moet veel meer een
leerpunt in het onderwijs worden;

- Er moet geen verplicht
ondernemerschapsexamen komen;

- Het overstappen vanuit loondienst naar
zelfstandig ondernemerschap en omgekeerd moet worden
vereenvoudigd;

- Overheidsaanbestedingen moeten beter
toegankelijk zijn voor zelfstandigen;

- De kleine heffingen (reprorecht,
buma/stemra, sena) moeten meer op de zzp'er worden afgestemd;

- Er moet een levensloopregeling voor
zelfstandigen komen;

- Pensioenregelingen moeten worden
gemoderniseerd;

- Het doorgaan als ondernemer na de
65-jarige leeftijd moet worden gestimuleerd en

gefaciliteerd;

Een totaal overzicht van de mening van de
6 genoemde partijen is te vinden op http://www.pzo.nl.

PZO heeft de aan de lijsttrekkers
toegezonden vragenlijst ook uitgezet onder zelfstandige
ondernemers. Een complete analyse is er nog niet, maar ook daar
komen opvallende resultaten uit. Zo vinden de SP-stemmers onder de
zelfstandige ondernemers het belangrijk dat het successierecht bij
overdracht wordt verlaagd, terwijl de SP hiertegen is. En vinden de
VVD-stemmers dat het urencriterium voor zelfstandigenaftrek
variabel moet worden, terwijl de partij daar zelf anders over
denkt.

Dat neemt niet weg dat PZO vooral verrast
is door de brede steun voor veel zaken, ook voor onderwerpen die in
het verleden controversieel waren. Het hoofdstuk 'Zelfstandig
Ondernemen' voor het regeerakkoord kan al zo'n beetje worden
geschreven, ongeacht de precieze uitkomst van verkiezingen en
formatie, meent PZO.

PZO is de onafhankelijke
belangenbehartigingsorganisatie voor zelfstandige ondernemers. PZO
richt zich in de collectieve belangenbehartiging op het verbeteren
van de positie van zelfstandigen (zzp'ers, freelancers, directeur
groot-aandeelhouders, etc.) in wet- en regelgeving. PZO is
hét kennis- en expertisecentrum als het gaat om de
Verklaring Arbeidsrelatie en andere wetten en regels, die direct of
indirect de positie van zzp'ers raken. De in 2002 opgerichte
organisatie vertegenwoordigt op dit moment direct en indirect vele
tienduizenden zelfstandigen in tal van sectoren.

De programvergelijking en de resultaten
van het aanvullende onderzoek zijn te vinden op verkiezingen2006

bron:PZO