Naar aanleiding van een reportage in het TV programma NOVA, waarin aangetoond wordt dat ook cilindersloten op eenvoudige wijze kunnen worden geopend en zelfs zonder sporen van braak achter te laten heeft het centrum crimnaliteitspreventie veiligheid (CCV), de beheerder van het politiekeurmerk veilig wonen laten weten in overleg te gaan met betrokken organisaties over een mogelijke aanpassing van de eisen in het keurmerk aan de nu in het nieuws gekomen inbraakmethode.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is gebaseerd op de praktijk van de meest voorkomende vormen van woninginbraak. De eisen voor het keurmerk komen voort uit de ervaringen van de politie, beveiligingsexperts en zijn gebaseerd op onderzoek. Tot nu toe komt de methode van de 'slagsleutel' niet veel voor in de ervaringscijfers. Het is een methode die niet door gelegenheidsinbrekers wordt gebruikt maar door specialisten. Bekend is dat de methode is komen overwaaien uit Duitsland. De preventiecoà¶rdinatoren in de politieregio's zijn door de landelijke keurmerkorganisatie geïnformeerd over deze methode van inbraak.  
 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat uit eisen voor maatregelen die de sociale veiligheid rond een woning, een wooncomplex of in een woonomgeving te verbeteren. De maatregelen aan de woning hebben tot doel woninginbraak onaantrekkelijk te maken, met name door te zorgen dat inbraak veel tijd kost en niet buiten sociaal toezicht kan plaatsvinden.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat woningen die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen 90 tot 95 % minder kans op woninginbraak hebben, waarbij bewoners dan wel alle maatregelen nauwkeurig moeten handhaven. Het keurmerk biedt evenwel geen garantie op het voorkomen van inbraak.  
 
Het keurmerk is een dynamisch keurmerk, dat wil zeggen dat de eisen van het keurmerk voortdurend worden aangepast aan de praktijk. Aanpassingen komen tot stand via structureel overleg tussen politie, beveiligingsbedrijven, productfabrikanten en andere deskundigen. Ook de branchevereniging van hang- en sluitwerk is daarin betrokken. Zo zijn bijvoorbeeld in het verleden de eisen aangepast voor het sluitwerk van openslaande ramen en kantelramen. 
 
Nu de methode van de 'slagsleutel' zo nadrukkelijk naar voren komt zal het CCV de methode met de betrokken organisaties bespreken. Daarbij gaat aandacht uit naar de technische aspecten en de te nemen maatregelen.  
 
bron:CCV