Apeldoorn 20-12-2004 - Met ingang van 1 januari 2005 draagt de politie
haar werkzaamheden voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen over aan
gemeenten en keurmerk erkende bedrijven. Adviezen voor het beveiligen
van een woning worden dan niet meer door politie-mensen, maar door
medewerkers van de erkende bedrijven gegeven.

De bedrijven kunnen de eventuele werkzaamheden ook uitvoeren. Met deze
verandering kan de politie zich meer op haar kerntaken richten.

Na jaren het voortouw te hebben genomen met preventieadviezen om
inbraken in woningen tegen te gaan draagt de politie binnenkort haar
taak aan andere instanties over. Voor de politie levert het overdragen
van deze taak aan gemeenten en het bedrijfsleven capaciteits-winst op,
die ingezet gaat worden voor de kerntaken van de politie zoals
toezicht, hand-having en opsporing.
 
Keurmerk erkende bedrijven zorgen voor de uitvoering, waarbij de
kwaliteit wordt gewaarborgd door toezicht van onafhankelijke
certificeringinstellingen. Individuele adviesaanvragen van bewoners
worden doorverwezen naar de keurmerk erkende bedrijven.

Wanneer een woning correct is beveiligd, hetgeen blijkt uit een afgegeven certificaat van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, krijgt de bewoner naast een stuk veiligheid, veelal ook een korting op de verzekeringspremie.

Het keurmerk is voor de gemeenten een instrument voor wijkveiligheid en
inbraakpreventie. Voor een goede uitvoering is samenwerking tussen
publieke à¨n private partijen noodzakelijk. De coà¶rdinatie daarover
wordt overgedragen aan de gemeenten.

De partijen die bij dit hele proces betrokken worden zijn onder andere
architecten, projectontwikkelaars en woning-corporaties, die bij het
uitvoeren van hun plannen rekening moeten houden met de uitgangspunten
van het keurmerk.

Toepassing van het keurmerk zorgt voor sociale veiligheid in een
woonwijk en een gemiddelde reductie van de inbraakkans van mà©à©r dan
negentig procent. Naar verwachting zal het keurmerk, zowel bij
nieuwbouw als bij bestaande bouw, dan ook blijvend toepassing vinden.

Het landelijk beheer van het PKVW® (Politiekeurmerk Veilig Wonen) gaat
over naar het nieuwe Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
in Den Haag. Naast de gemeenten is de informatie ook beschikbaar bij de
als zodanig herkenbare bedrijven.

Ook op de internetsite: www.politiekeurmerk.nl staan veel belangrijke tips over dit onderwerp.

Bron: Politie Noord- en Oost-Gelderland