Korpschef Jos van Deursen van het politiekorops Gelderland Midden heeft naar aanleiding van een zogenaamd P-veiligheidsonderzoek, gevolgd door een veiligheidsonderzoek van de AIVD, een medewerker van het korps uit zijn functie ontheven. Op basis van het onderzoek van de AIVD heeft deze dienst geweigerd om een verklaring van geen bezwaar af te geven. Volgens de dan geldende officiële procedures is het korps verplicht om betreffende medewerker van zijn functie te ontheffen en te zoeken naar een andere wel passende functie. Zie uitleg P-veiligheids- onderzoek.

Korpschef van Deursen heeft de Hoofdofficier van Justitie in kennis gesteld van de weigering van de AIVD. Er was geen aanleiding voor een onderzoek door de Rijksrecherche. Een Bureau Interne Zaken van een ander regiokorps zal nu in opdracht van de korpschef een onderzoek in stellen naar deze gehele zaak.

P-veiligheidsonderzoek
De P-veiligheidsonderzoeken zijn van toepassing op de wat minder zware categorie vertrouwensfuncties. De eenheid Screening van de RID voert deze onderzoeken -onder mandaat van de AIVD- uit. Het onderzoek begint met het invullen van een Staat van Inlichtingen dat door betrokkene wordt afgegeven bij de verantwoordelijke personeelsfunctionaris. Na controle op de volledigheid wordt het dossier overgedragen aan een "onderzoeksassistent" van de eenheid screening, die de administratieve onderzoeken en naslagen (registers van justitie, politiekorpsen en AIVD) uitvoert. Daarna wordt het dossier overgedragen aan een "onderzoeker" die het veldonderzoek verricht. Een gesprek met de betrokkene maakt hier deel van uit. Tijdens dit gesprek komen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder ouderlijk milieu, schoonouders, samenlevingsverband en bijvoorbeeld vrienden/kennissenkring,

Als het onderzoek geen beletselen heeft opgeleverd dan wordt aan de betrokkene voor de betreffende functie of zittend op de betreffende functie een "verklaring van geen bezwaar" afgegeven. Dat betekent dat hij/zij op de nieuwe functie kan worden geplaatst c.q. kan blijven zitten. Kan de RID geen goedkeuring afgeven, dan neemt de AIVD het onderzoek over en in deze specifieke zaak is geen verklaring van geen bezwaar afgegeven. Het korps heeft daar geen zeggenschap meer over.

bron:politie Gelderland-Midden