Het onderzoek door de politie Gooi en Vechtstreek en de Rijksrecherche naar de toedracht van het familiedrama dat zaterdag 16 april plaats vond op de Hilvertsweg in Hilversum bevindt zich in een afrondende fase. Vast staat dat de vader van het gezin, een 46-jarige inwoner van Hilversum, eerst zijn vrouw (42 jaar) en daarna zijn drie kinderen, drie jongens van 3, 6 en 8 jaar in hun slaap heeft doodgeschoten. Zij waren op slag dood. De vader heeft zich daarna het eigen leven benomen door een pistoolschot

 

Het wapen waarmee de vader heeft geschoten was dienstwapen. De man was als hoofdagent werkzaam bij de KLPD. Er is geen afscheidsbrief gevonden. Over de motieven van de dader is bekend dat in ieder geval sprake is geweest van een complex van factoren die zich in de persoonlijke levenssfeer afspeelden. Uit respect voor de nabestaanden worden hier geen nadere mededelingen over gedaan. 
 
bron:Politie Gooi en Vechtstreek