Agenten uit Nederland en Duitsland mogen in de toekomst over de onderlinge grenzen heen zware verdachten

achtervolgen of observeren. Daarbij mogen indien nodig ook pepperspray, traangas of vuurwapens worden gebruikt.

Tot 150 kilometer over de grens kan de politie zware verdachten
achtervolgen of observeren. Dat staat in een verdrag over versterkte
politiesamenwerking dat Nederland en Duitsland vandaag hebben getekend.
Namens Nederland tekenden de ministers Remkes (BZK) en Donner
(Justitie). Een soortgelijk verdrag is eerder gesloten tussen de
Benelux-landen; Nederland, België en Luxemburg.

Bijstand
De politiekorpsen kunnen elkaar op verzoek helpen. Ook is bij grote
ongevallen op eigen initiatief bijstand mogelijk. Verder kunnen de
Nederlandse en Duitse politie samen optreden, bijvoorbeeld bij
alcoholcontroles, de aanpak van illegaal verblijf van vreemdelingen en
mensensmokkel. Samenwerking in observatieteams is eveneens mogelijk.
Daarnaast kunnen de politiekorpsen rechtstreeks gegevens uitwisselen,
zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

Regels
Wanneer de politie op 'vreemd' grondgebied opereert, gelden het recht
en de wettelijke procedures van het land waar de actie plaatsvindt. Bij
het optreden over de grens staat de politie onder gezag van de
autoriteiten in dat land.

Om agenten meer bekend te maken met elkaars regels worden gezamenlijke opleidingen opgezet. Ook worden
verbindingsofficieren uitgewisseld, die het contact met de eigen korpsen onderhouden.

Bron: Persbericht ministerie van BZK / Regering.nl /Openbaar Ministerie