Zes Poolse slaplukkers uit Meterik, die twee weken geleden staakten voor betere arbeidsvoorwaarden, zijn ontslagen. Zij moesten de camping waar ze verbleven direct verlaten. 'We hadden enige hoop dat het na de beloftes van werkgever Peter van Dijck beter zou gaan. Dat is dus helaas niet zo', zegt Wim Baltussen, bestuurder van FNV Bondgenoten. Van Dijck heeft een afspraak met de bond en LTO Nederland opgeschort die voor vandaag stond gepland.

Bij Baltussen thuis logeren inmiddels acht Poolse werknemers. Twee van hen kamperen in zijn tuin. De ontslagen arbeiders moesten de camping waar ze woonden onmiddellijk verlaten na hun ontslag. Een van de werknemers die behalve Pools ook Engels en Duits spreken, was op 2 juli door collega's aangewezen als vertrouwenspersoon. Met een tweede vertrouwenspersoon zou hij, samen met FNV Bondgenoten en LTO seizoensarbeid, in regelmatige gesprekken met de werkgever controleren of die zijn belofte nakwam om voortaan de cao en Arbeidstijdenwet te volgen. Và³à³r het eerste gesprek werd hij echter al ontslagen, ondanks eerdere toezeggingen van Van Dijck dat dit niet zou gebeuren. Na hem volgden nog meer ontslagen. Als reden gaf de werkgever 'bad work'. Volgens Baltussen probeert Van Dijck echter op deze manier de angel uit het protest van de Polen halen. De voltallige groep van 180 Poolse slaplukkers legde op 28 juni spontaan het werk neer uit protest tegen hun arbeidsomstandigheden bij Van Dijck Groenteproducties in het Noord-Limburgse Meterik. Zij wilden na een werkdag van 12 uur niet nog eens drie tot vier uur doorwerken. De werkgever bleek zich niet aan de cao en de Arbeidstijdenwet te houden. Na gesprekken met FNV Bondgenoten en werkgeversorganisatie LTO Nederland beloofde hij echter op 2 juli zich voortaan wel aan de regels te houden. Afgesproken werd dat de werknemers voortaan in een drieploegendienst gaan werken. Ze draaien dan diensten van 7,5 uur. Als ze overuren moeten maken, krijgen ze die uitbetaald. Daarnaast moeten ze een ploegentoeslag en vakantietoeslag krijgen. De plukkers moesten een aantal onkostenvergoedingen betalen voor onder meer hun arbeidscontract. Ook werd een bedrag op hun loon ingehouden als zij voor de beëindiging van het contract vertrokken. Die maatregelen worden afgeschaft.
Vakbondsbestuurder Wim Baltussen sprak toen de voorzichtige hoop uit dat er een begin van een oplossing aan zat te komen. Of de werkgever zich aan zijn andere afspraken houdt, is niet duidelijk. Het ontslag van mensen voorspelt echter niet veel goeds.

bron: FNV Bondgenoten