De 22-jarige Poolse vrouw die 13 oktober
jl. dood werd aangetroffen in de politiecel in Almelo is een
natuurlijke dood gestorven, al kan de precieze doodsoorzaak niet
worden vastgesteld. De vrouw zat - samen met twee andere Poolse
vrouwen- vast op verdenking van winkeldiefstal.

In opdracht van het Openbaar Ministerie
Almelo heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sectie op de
vrouw verricht. Aangezien dit onderzoek geen enkele aanwijzing voor
de doodsoorzaak opleverde, is nader microscopisch en toxicologisch
onderzoek op weefsel uit het lichaam uitgevoerd. Nu is gebleken dat
ook dit nadere onderzoek geen enkele aanwijzing heeft opgeleverd
die in de richting van een niet-natuurlijke dood wijst.

Op basis hiervan moet worden geconcludeerd
dat sprake is geweest van een natuurlijke dood. De sectie heeft
daarvoor ook aanwijzingen gegeven die te maken hebben met de
lichamelijke gesteldheid van de vrouw.

Verder concludeert het Openbaar Ministerie
Almelo op basis van een onderzoek door de Rijksrecherche dat er
geen sprake is geweest van enig verwijtbaar handelen van betrokken
ambtenaren van de regiopolitie Twente.

De Poolse familie van de vrouw is
inmiddels op de hoogte gebracht van bovenstaande conclusies via de
Poolse ambassade.

De twee Poolse medeverdachten zijn op 13
november jl. beide door de politierechter veroordeeld voor
winkeldiefstal in vereniging. Beide vrouwen werd een
(onvoorwaardelijke) gevangenisstraf van 6 weken opgelegd. Tegen hen
werd tevens de gevangenhouding bevolen. Deze (inmiddels
onherroepelijke) vonnissen zijn door het OM meteen ten uitvoer
gelegd.

bron:OM