Werknemers uit Polen en zeven andere
nieuwe EU-lidstaten kunnen v.a. 17 december 2006 makkelijker aan
het werk in zestien sectoren. Het gaat om de bouw, het vervoer,
banken, verzekeraars en andere zakelijke dienstverlening. Dat heeft
demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vandaag bekendgemaakt met een besluit in de
Staatscourant.

Werkgevers in de betreffende sectoren die
personeel willen aannemen uit Polen, Tsjechië, Hongarije,
Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië moeten nog
wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het Centrum voor
Werk en Inkomen (CWI). Het CWI zal een vergunning afgeven als
blijkt dat de huisvesting voor de werknemers goed is geregeld en
dat zij hetzelfde gaan verdienen als Nederlandse werknemers.
Daarmee komt de verplichting voor werkgevers te vervallen om eerst
te zoeken naar personeel uit Nederland of andere landen die voor
2004 tot de EU zijn toegetreden (de zogenoemde
arbeidsmarkttoets).

Het openstellen van sectoren vormt de
aanloop naar vrij verkeer van werknemers met de nieuwe EU-landen.
Eerder dit jaar heeft het kabinet al 23 sectoren opengesteld voor
werknemers uit de nieuwe EU-landen.

Roemenen en Bulgaren kunnen, als hun
landen per 1 januari 2007 lid zijn van de EU, nog niet eenvoudiger
aan het werk in ons land. Voor hen heeft het kabinet voor een
overgangsregime gekozen. Dat houdt in dat een
tewerkstellingsvergunning pas wordt afgegeven als geen personeel
uit Nederland of andere landen van de EU beschikbaar is.

Sectoren waarvoor per 17 december geen
arbeidsmarkttoets meer geldt bij het aannemen van werknemers uit
Polen, Tsjechië, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen,
Slowakije en Slovenië:

Bouwbedrijf

Vervoer KLM

Vervoer NS

Vervoer Posterijen

Taxi- en ambulancevervoer

Openbaar vervoer

Besloten busvervoer

Overig personenvervoer te land en in de
lucht

Overig goederenvervoer te land en in de
lucht

Banken

Verzekeringswezen

Zakelijke dienstverlening I

Zakelijke dienstverlening III

Bewakingsondernemingen

Stukadoorsbedrijf

Steenhouwersbedrijf

Sectoren waar al langere tijd geen
arbeidsmarkttoets meer voor geldt bij het aannemen van werknemers
uit Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië:

Agrarisch bedrijf

Groothandel in hout, zagerijen,
schaverijen en houtbereidingsindustrie

Binnenscheepvaart

Metaalindustrie

Metaal- en technische bedrijfstakken

Bakkerijen

Voedingsindustrie, alleen de
visverwerkende industrie

Slagersbedrijven

Slagers overig, alleen de subsectoren
loonslachterijen en abattoirs

Detailhandel en ambachten

Grootwinkelbedrijf

Horeca algemeen

Gezondheid, geestelijke en
maatschappelijke belangen

Groothandel I

Groothandel II

Zakelijke dienstverlening II

Mortelbedrijf

Telecommunicatie

Overheid, onderwijs en wetenschappen

Overheid, rijk, politie, rechterlijke
macht,

Overheid, provincies, gemeenten en
waterschappen

Overheid, openbare nutsbedrijven

Overheid, overige instellingen

bron: SZW