In 2006 is 1,1 miljard euro ingelegd op
spaarloonrekeningen. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in 2005.
Ook het aantal spaarloonrekeningen is afgenomen. Het totale tegoed
op deze rekeningen bedroeg eind vorig jaar 2,7 miljard euro. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder inleg

Werknemers hebben vorig jaar 1,1 miljard
euro ingelegd op hun spaarloonrekeningen. Dat is beduidend minder
dan in de voorgaande jaren. In de periode 2003-2005 bedroeg de
jaarlijkse inleg ongeveer 1,4 miljard euro. Het maximale via de
werkgever te sparen bedrag is in 2006 niet gewijzigd. Sinds 2003
staat dit vast op 613 euro per jaar.

De daling van de inleg houdt mogelijk
verband met de start van de levensloopregeling in 2006. Van een
aantal deelnemers aan deze nieuwe regeling is bekend dat zij
voorheen deelnamen aan de spaarloonregeling. Werknemers mogen niet
aan beide regelingen tegelijk deelnemen.

Weinig vrijval en deblokkering

In 2006 kwam 0,3 miljard euro vrij van de
spaarloonrekeningen omdat de reguliere blokkeringsperiode van vier
jaar was verstreken. Daarnaast is 0,4 miljard euro via deblokkering
opgenomen. Deze bedragen zijn aanzienlijk lager dan in voorgaande
jaren. Dit komt doordat een wetswijziging het in 2005 mogelijk
maakte om ingelegde gelden vervroegd op te nemen. Hierdoor is dat
jaar het tegoed op de spaarloonrekeningen gehalveerd.

Het totale bedrag aan vrijval en
deblokkering in 2006 was lager dan het inlegde bedrag. Hierdoor
steeg het spaartegoed met 22 procent tot 2,7 miljard euro eind
2006.

Aantal rekeningen blijft dalen

Net als in de vier jaar ervoor is in 2006
het aantal spaarloonrekeningen afgenomen. In 2002 bedroeg het
aantal rekeningen nog 4,1 miljoen, vier jaar later was dat 3,4
miljoen.

bron:CBS