Vandaag opent secretaris-generaal Van Maanen van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat de nieuwe internetsite www.werkenbijhetrijk.nl.
Dit gebeurt tijdens een informele bijeenkomst in Den Haag, waar
minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkskrelaties uit
handen van Frans Klaassen, uitgever van tijdschrift Intermediair,
tevens de prijs voor Adverteerder van het Jaar 2004 in ontvangst zal
nemen.

www.werkenbijhetrijk.nl
Geïnteresseerden vinden hier alle informatie over loopbaanmogelijkheden, vacatures,
de CV-bank, werkervaringen bij het Rijk en het Rijkstraineeprogramma.
Deze recruitment-site fungeert als portal en 'fuseert' de bestaande
websites Werkenbijhetrijk, De VerRijking, de (interne) Mobiliteitsbank
het Rijk en het Rijkstraineeprogramma tot à©à©n overkoepelende
informatiebron voor zowel externe geïnteresseerde werkzoekenden als
voor rijksambtenaren. De site is een initiatief van en wordt
onderhouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Verbeteringen
De nieuwe portal is geopend om de informatie over werken bij het Rijk
op à©à©n punt, helder, toegankelijk en inzichtelijk aan te bieden.
Daarnaast zijn meer mogelijkheden opgenomen, zoals een snelzoekmachine
en een persoonlijk dossier (het P-dossier). Dit dossier is het eigen
gebruiksdossier op de site. Via dit dossier ziet de bezoeker overal op
de site speciaal geselecteerde gegevens, zoals persoonlijke
mededelingen, favorieten en actuele vacatures of detacheringplaatsen.

Adverteerder van het Jaar 2004
De imagocampagne van het Rijk 'Werken bij het Rijk. Als je verder
denkt' is in 2004 beperkt in de media zichtbaar geweest. Toch is deze
campagne door lezers van Intermediair en vakdeskundigen uitgekozen tot
'Adverteerder van het Jaar 2004'. Een belangrijke blijk van waardering,
die benadrukt hoe belangrijk het is voor een werkgever als het Rijk om
juist zichtbaar te blijven in tijden dat de arbeidsmarkt minder krap is.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties