(Persbericht) Van Geest Verzekeringen & Financieel Advies, een middelgroot verzekerings- en hypothekenkantoor in de regio Rijnmond met 8.000 relaties en 12 medewerkers, heeft voor Nedasco gekozen. De gehele provinciale portefeuille van Van Geest van 2,2 miljoen euro aan premie wordt overgevoerd naar de volmacht van Nedasco.

Eà©n pakketpolis
De overzetting gebeurt in twee fasen. Allereerst zijn alle losse ASR-polissen op à©à©n pakketpolis geplaatst. Nu worden ook de polissen van de andere verzekeraars overgevoerd op deze pakketpolis.

Klantbelang en efficiency
Van Geest, directeur: à¢â‚¬Å“Het is belangrijk dat onze klanten ervan profiteren. Naast een pakketkorting tot 10%, kunnen wij nu ook meer tijd vrijmaken voor hen. Bijvoorbeeld om beter passende of voordeligere verzekeringen te adviseren. Daarnaast is het voor onze klanten eenvoudiger geworden. Zij hebben alle verschillende polissen straks op à©à©n polis staan. Dit betekent à©à©n keer een premie-incasso en à©à©n loket voor schadeafhandeling. Gemakkelijker kan toch niet?à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“De reden dat wij met Nedasco in zee zijn gegaan is dat wij op zoek moesten naar manieren om efficiënt te werken. Onze marges kwamen immers steeds meer onder druk te staan. Wij vonden in Nedasco een partner die ons daarbij kan helpen. Aan Nedasco kunnen wij diensten als inkoop, administratie, premie-incasso en schadeafwikkeling uitbesteden.à¢â‚¬

Foutloos
De overvoer is nagenoeg foutloos verlopen. Om ook de klanten voor te bereiden op de overvoer, stelde Nedasco een brief met toelichting op naar de verzekerden. En Van Geest plaatste een lijst met Veelgestelde vragen op zijn website.