De omzet en het resultaat van de Sperwer Groep, een levensmiddelenorganisatie werkend met uitsluitend zelfstandige ondernemers met de winkelformules PLUS en SPAR, hebben zich in 2005 ondanks de voortdurende prijzenoorlog goed ontwikkeld. Op basis van 52 weken is de Groepsomzet over 2005 ten opzichte van 2004 met 2,1% gestegen van euro 1.194,0 naar euro 1.218,7 miljoen. Ten opzichte van geheel 2004 (53 weken) was de omzet euro 1,5 miljoen lager.

De nettowinst liet in 2005 een stijging zien van euro 10,2 miljoen in 2004 naar euro 13,6 miljoen in 2005, een procentuele stijging van 33,4%. De winst over 2005 is positief beïnvloed door incidentele boekwinst behaald bij de verkoop van onroerend goed projecten en door lagere pensioenlasten als gevolg van gewijzigde richtlijnen voor de jaarverslaggeving op dit punt. Zonder deze invloeden is sprake van een nettowinststijging van 10,5%.

De solvabiliteit van de Sperwer Groep is in 2005 met 0,3 % gestegen tot 37,2 %.

In het resultaat over 2005 is verwerkt de afnamebonus die wordt verstrekt aan de leden van de coöperatie ad euro 15,5  miljoen. Daarnaast is in 2005 aan de SPAR en PLUS ondernemers ter compensatie van het margeverlies door de prijzenoorlog extra ondersteuning verleend van ca. euro 7,1 miljoen.
De autonome omzetgroei van PLUS winkels in 2005 (ten opzichte van 2004 excl. 53e week) bedroeg 2,5% en is daarmee uitgekomen boven de marktgroei van 0,5%. De Spar winkels daarentegen kenden een negatieve autonome groei van 1,8%. Het marktaandeel van PLUS is gestegen van 4,5%in 2004 naar 4,6% in 2005. Het marktaandeel van Spar liep licht terug van 1,5% in 2004 naar 1,4% in 2005.
Mede als gevolg van een spaaractie van voetbalplaatjes is voor PLUS het jaar 2006 goed begonnen. Een voorspelling afgeven voor het gehele jaar blijft gezien de marktontwikkelingen echter moeilijk. Desondanks zien wij 2006 wat omzet- en resultaatontwikkeling betreft met vertrouwen tegemoet.
bron:Bv sperwer nationaal