(Persbericht) Boekel, Nederland / Kirchbichl, Oostenrijk 7 oktober, 2010 In 2009 introduceerde Saphir in Nederland het `nieuwe` chloorvrij zwemmen. Saphir Green Line; een gecombineerde waterbehandeling voor zwembaden gebruikmakend van automatische koper- en zilverionisatie en actiefzuurstof. Al snel werden een 10-tal gerenommeerde zwembadinstallateurs gevonden, die het systeem op de Nederlandse markt introduceerde. Inmiddels zijn in Nederland ruim 60 zwembaden uitgerust met het Saphir systeem.

Helaas is het binnen de EU nog niet toegestaan dat publieke zwembaden compleet afzien van chloor. Ook de Nederlandse overheid verplicht (semi)openbare zwembaden middels de Wet Hygiëne en Veiligheid voor Zwemgelegenheden het toevoegen van een minimum hoeveelheid chloor.

Om een nog breder draagvlak te creëren voor het Saphir systeem werden afgelopen mei, in samenwerking met chemisch laboratorium LABODERVA, acht `Saphir zwembaden` geselecteerd om te participeren in een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek. Van deze zwembaden werden regelmatig watermonsters genomen die onderzocht werden volgens de strenge wetgeving voor openbare zwembaden.

De resultaten van dit onderzoek zijn uiterst positief. Alle zwembaden voldeden gedurende de gehele zomer aan de strenge voorschriften voor hygiënisch en veilig zwemwater. Ook met hoogzomerse temperaturen en met hoge belasting bleven de onderzochte parameters stabiel.

Met dit onderzoek wil Saphir samen met de desbetreffende installatiepartners aantonen dat zwembadwater ook zonder chloor zuiver kan blijven. Probleemloos zwemmen, zonder rode ogen, chloordampen en schadelijke chloorverbindingen. Bovendien wordt op deze mannier het milieu ontzien. Geen chloorresten meer in het riool en chloordampen die de ozonlaag aantasten.

Met deze positieve onderzoeksresultaten in de hand zijn ook al de eerste stappen gezet om het Saphir systeem te gaan testen in een openbaar zwembad. Uiteindelijk heeft Saphir zich de doelstelling gezet om het chloorverbruik ook bij openbare zwembaden tot een absoluut minimum te reduceren.

Bij deze wil Saphir ook alle deelnemende zwembadinstallateurs, Aarts Zwembadbouw (Asten), ASCOM Baden (Beek en Donk), Coastline (Voorhout) en de firma Triton (Naarden) hartelijk danken voor de participatie in dit onderzoek. Natuurlijk bedanken we ook de firma LABODERVA uit België voor de technische ondersteuning en rapportering.

Mocht u interesse hebben in de gedetailleerde onderzoeksresultaten kunt u contact opnemen met Joost Osterloh, Sales Manager bij Saphir Watertechnology. Voor meer informatie over het Saphir systeem kunt u ook terecht op onze website www.saphir.at . Natuurlijk brengen wij u ook graag in contact met zwembadinstallateurs die het systeem in Nederland aanbieden.

S A P H I R - W a t e r t e c h n o l o g y
Joost Osterloh
Sales & Marketing Manager
Tel. +43 664 1370 444

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular