Goede arbeidsvoorwaarden van postbezorgers
zijn van belang, vindt het kabinet. Om dit te bewaken, komt er een
aantal acties. Zo wordt in de Postwet een beschermingsmaatregel
ingebouwd. Dit schrijft staatssecretaris Heemskerk (EZ) in een
brief aan de Tweede Kamer. In de brief staat een reactie op
wijzigingsvoorstellen (amendementen) van de Tweede Kamer op de
Postwet.

Arbeidsvoorwaarden

Het kabinet vindt het primair de taak van
de sociale partners om afspraken te maken over de
arbeidsvoorwaarden van postbezorgers.

Op korte termijn wordt onderzoek gedaan
naar mogelijke misstanden bij postbezorgers die betaald krijgen via
een vorm van stukloon.

Het kabinet bouwt een
beschermingsmaatregel in de Postwet in. Dit maakt het mogelijk op
te treden als er sprake is van misstanden en de bestaande
wettelijke mogelijkheden niet voldoende zijn.

Tarieven

De Tweede Kamer heeft een wijziging in de
Postwet voorgesteld over onder meer de tarieven voor de gewone
postbezorging (universele dienst).

In reactie hierop stelt het kabinet dat,
als het amendement wordt aangenomen, de staatssecretaris van EZ de
spelregels vaststelt voor de totstandkoming van de tarieven.

De OPTA, de toezichthouder op de post- en
telecommunicatiemarkt, stelt dan vervolgens binnen deze spelregels
de starttarieven voor de postzegel vast.

Volgens het kabinet wordt met dit systeem
de kwaliteit van de postbezorging tegen een redelijke prijs voor de
consument gewaarborgd.

Toegang

De Tweede Kamer heeft ook een
wijzigingsvoorstel ingediend om TNT te verplichten ook andere
bedrijven volledig toegang te geven tot hun netwerk.

Volgens het kabinet kan dit voorstel
technische en bedrijfseconomische problemen opleveren. Het kabinet
ontraadt de Tweede Kamer dit amendement aan te nemen.

Het kabinet wijst er bovendien op dat in
het wetsvoorstel al staat dat TNT geen onderscheid mag maken tussen
haar eigen dochterbedrijven en andere postbedrijven.

Als OPTA aanwijzingen heeft dat de
postmarkt op dit punt niet goed werkt, kunnen alsnog regels over
toegang tot het netwerk worden vastgesteld. Hiervoor wordt de wet
gewijzigd.

Bron:EZ