Vanaf 17 januari wordt via Postbus 51 campagne gevoerd op radio en tv
om het Nederlandse publiek op te roepen een half uur per dag flink te
bewegenminimaal vijf dagen per week. 

Het gaat daarbij om zodanig intensief bewegen dat dit invloed heeft op
de hartslag, en dat dit minimaal vijf minuten achtereen duurt. Maar de
gezondheidseffecten worden pas bereikt als iemand werkelijk vijf dagen
per week gedurende 30 minuten beweegt.  
 
De frequentie kan pas worden bereikt, als de Nederlanders bewegen
(meer) deel uit laten maken van de dagelijkse praktijk. Vaak zijn het
gewoontes, of kleine drempels waardoor de keuze om meer te gaan bewegen
niet wordt gemaakt. De spot toont een aantal herkenbare situaties. Een
vader, van plan om de auto uit de garage te gaan halen, laat zich
overhalen door zijn dochter om haar met de fiets naar school te
brengen. Een vissende 55-plusser lacht als een boer met kiespijn als
hij wordt toegesproken door een groepje actief wandelende dames. Voor
het schoolplein van een vmbo school tenslotte, staan alle scooters van
de leerlingen geparkeerd en de sterren arriveren per limousine. De
scholieren komen echter enthousiast in beweging als het life concert
van tophit 1 rappers Lange Frans en Baas B eenmaal losbarst.... 
 
 
Bewegen met plezier staat voorop in de FLASH!-campagne. Hans van
Helden, campagneleider: Om vijf dagen in de week te blijven bewegen en
ook nog een half uur per dag, moet iedereen wel iets kiezen wat bij hem
of haar past. Het plezier is essentieel. Alleen of met anderen, in huis
of lekker buiten, dan zijn allemaal persoonlijke keuzes. Dit is ook
sterk afhankelijk van de levensfase waarin iemand zit.  
 
Dit is de tweede keer dat de overheid aandacht besteed aan FLASH!
via  Postbus 51. In 2004 sloot de Postbus 51 campagne aan bij de
actualiteit van de grote sportevenementen (EK Voetbal en Olympische
Spelen) met de boodschap: Men hoeft geen topsport te bedrijven voor een
gezond leven. In deze periode steeg de bekendheid van FLASH! en het
besef van het belang van bewegen onder Nederlanders boven verwachting.
 
 
Hoewel de meeste Nederlanders denken dat ze voldoende bewegen zijn de
cijfers schrikbarend: bijna zestig procent van de Nederlanders beweegt
onvoldoende. Bewegen is nauwelijks meer een onderdeel van het dagelijks
leefpatroon. Steeds meer werk gebeurt met een druk op de knop en van
achter het toetsenbord. Overgewicht neemt daardoor de laatste jaren
verontrustend toe en dreigt een even grote vijand te worden voor de
volksgezondheid als roken nu is. De hoofdoorzaak van overgewicht is het
uit balans zijn van de energiebalans; men eet te veel en beweegt te
weinig.  
 
De publiekscampagne FLASH! wil Nederlanders bewust maken van de
wenselijkheid van een gezonde leefstijl met voldoende lichaamsbeweging
en is erop gericht bewegen bevorderen. De campagne wordt gecoà¶rdineerd
door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).  
Het komende jaar volgen  meer activiteiten om Nederland aan het
bewegen te krijgen, waaronder een beweegexpositie die door het hele
land reist, een beweegtour langs bedrijven en vmbo-scholen, een
beweegweek voor 55-plussers op 40 locaties in Nederland, lespakketten
en de FLASH!-bus waarin iedereen getest kan worden op zijn gezondheid.

Bron: Postbus 51

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular