Gebruikers moesten natuurlijk al lang niet meer overtuigd worden. Maar nu wordt het eens te meer wetenschappelijk bewezen: Power Plate® is de makkelijkste weg naar een slanker, gezonder en sterker lichaam.

Als onderwerp voor zijn doctoraalonderzoek koos kinesitherapeut Dirk Vissers verbonden aan de Artesis Hogeschool Antwerpen en aan de Universiteit Antwerpen de Power Plate® uit. Hij wilde het verband nagaan tussen een actievere levensstijl en het metabool syndroom. Dat is een combinatie van een aantel factoren (hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogde cholesterol en overgewicht) die het risico op hart- en vaatziekten verhogen.

Vissers deelde honderd obese vrijwilligers op in drie groepen: de eerste kreeg een streng dieet opgelegd. Een tweede werd daar bovenop aan een klassiek fitnessprogramma onderworpen. En een derde kreeg ook weinig of niets op het bord, maar ruilde de fitnesstraining in voor drie uur Power Plate® per week. De eerste drie maanden volstonden statische houdingen, daarna werd er nog eens drie maanden overgeschakeld op dynamische oefeningen op de trilplaat. Na nog eens zes maanden werden de resultaten vergeleken.

Tot zijn eigen grote verbazing Vissers was eigenlijk een non-believer constateerde de onderzoeker dat de testpersonen op de Power Plate® het beste scoorden: ze hadden meer gewicht verloren dan de beide andere groepen en ze slaagden er in om dat gewichtsverlies na een jaar vast te houden.

Het ei van Columbus

Maar de grootste verrassing was te zien op de CT-scans die Vissers van de buik van de proefpersonen had genomen. Het meest opmerkelijke feit van deze studie was toch dat de hoeveelheid vet tussen de ingewanden en de buik opvallend meer was geslonken bij de ´Power Platers´ dan bij de pure ´diëters´ en de ´fitnessers´. Dat was ook duidelijk te merken aan hun verminderde buikomtrek. Van groot belang, omdat net dit viscerale vet de gezondheid, en meer bepaald lever, hart en bloedvaten, zo nadelig beïnvloedt.

Hiermee doet de onderzoeker een belangrijke ontdekking. Want wetenschappers waren al een tijdje op zoek naar een manier van bewegen om net op dat ongezonde vet in te spelen. Het ei van Columbus lijkt nu gevonden. En het heet Power Plate®.

In zijn eindconclusie zegt de onderzoeker dan ook met stelligheid dat de trilplaat, mede door de lage instapdrempel, een zinvolle toevoeging vormt op een bewegingsprogramma en een gezond eetpatroon.

Deze studie werd als meest interessante onderwerp gekozen voor het European Obesity Congres in Amsterdam in mei. Dirk Vissers zal daar dan ook zijn resultaten toelichten.

Ondertussen kunt u voor meer inlichtingen over Power Plate®, beeldmateriaal, andere wetenschappelijke studies of een proefles contact opnemen met Power Plate Nederland, Lieke van Schijndel.

Power Plate®