Een speciale commissie voor de integratie van allochtone vrouwen heeft vandaag haar eindresultaten gepresenteerd. Volgens minister-president Balkenende zijn het praktische plannen met concrete ambities.

Minister-president Balkenende zei dit tijdens de presentatie van de eindresultaten van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM). De commissie-PaVEM werd ingesteld in juli 2003. De commissie had als doel gemeenten te ondersteunen bij de integratie van allochtone vrouwen. 

Positieve ontwikkelingen
Hoewel 240.000 vrouwen van allochtone afkomst nog steeds nauwelijks betrokken zijn bij het land waarin ze wonen, ziet Balkenende ook positieve ontwikkelingen. Hij wijst daarbij op de stijgende arbeidsparticipatie en de grotere doorstroming naar het hoger onderwijs. Volgens Balkenende leveren steeds meer vrouwen uit etnische minderheden uitstekende prestaties op hun vakgebied en krijgen ze daarmee ook aandacht. 'Die positieve ontwikkelingen geven aan hoeveel we allemaal te winnen hebben bij integratie.'

Cultureel instituut
Integratie moet volgens Balkenende van twee kanten komen. 'Integratie is kennen en gekend worden. Dat vraagt inzet van ons allemaal. Het gaat niet vanzelf.'

Balkenende verwacht dat verdieping in de cultuur van nieuwkomers bijdraagt aan meer onderling vertrouwen en begrip. Een Arabisch cultureel instituut zou daarbij volgens de premier kunnen helpen. 'Dat kan een particulier initiatief zijn met steun van de overheid.'

Participatie-agenda 2010
De commissie-PaVEM heeft de afgelopen twee jaar met 29 gemeenten afspraken gemaakt over verbetering van de positie van allochtone vrouwen. Daarnaast zijn landelijke afspraken gemaakt en is er een bijzondere leerstoel ingesteld.

Alle afspraken en werkwijzen zijn vastgelegd in de Participatie-agenda 2010. Deze agenda is vooral gericht op taalkennis, dialoog, de arbeidsmarkt en het vormen van netwerken. Met deze agenda moeten  allochtone vrouwen in de komende vijf jaar een inhaalslag kunnen maken.

De commissie wordt op 1 juli ontbonden en draagt de taken over aan minister De Geus (SZW) en minister Verdonk (Integratie).

bron:RVD