Zorgverzekeraar Agis heeft de premie voor de Agis Basispolis Basic voor 2010 vastgesteld op € 95,50 per maand. Hiermee stijgt de premie met € 4,75 euro per maand. De premie voor de Agis Basispolis bedraagt in 2010 € 96,00 per maand en stijgt daarmee ook € 4,75.

De premieverhoging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de kosten in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de uitgaven voor gezondheidszorg de komende jaren zullen stijgen. Agis Zorgverzekeringen voert de verhoging door om ook volgend jaar de kwaliteit van zorg voor haar klanten te kunnen waarborgen.

Door de stijging van de zorgkosten en uitbreiding van de vergoedingen gaan ook de premies van de aanvullende verzekeringen omhoog. De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 5,5 procent.

Website: http://www.agisweb.nl/