Op 3 februari 2006 zal tijdens de Nederlandse Intensivistendagen 2006, het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in Congrescentrum de Reehorst in Ede, de nieuwe richtlijn 'Organisatie en werkwijze op Intensive Care afdelingen voor volwassenen in Nederland' worden gepresenteerd.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is met ondersteuning van het CBO, het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg,  in 2003 begonnen met het opstellen van deze richtlijn. In samenwerking met veertien wetenschappelijke verenigingen wordt op vrijdag 3 februari deze unieke richtlijn gepresenteerd.
De richtlijn is tot stand gekomen door een werkgroep van 26 vooraanstaande medische specialisten en verpleegkundigen op Intensive Care-gebied, onder voorzitterschap van Prof. Dr. G.J. Scheffer, anesthesioloog-intensivist van het Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum.
Bij de officiële overhandiging zal onder andere aanwezig zijn Drs. P.A.W. Edgar, hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en Drs. N.G.M. Oerlemans namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Een richtlijn voor Intensive Care: uniek in de wereld
De kwaliteit en toegankelijkheid van 'Intensive Care' is een terugkerend thema in de Nederlandse gezondheidszorg. In toenemende mate worden IC afdelingen geconfronteerd met capaciteitsproblemen, beddentekorten en ongewenste overplaatsingen. IC-geneeskunde is complex en voorzieningen en personeel zijn in toenemende mate schaars en duur. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij het leidinggevende personeel en stelt bijzondere eisen aan de organisatie en werkwijze op dit soort afdelingen.
Betere resultaten
Resultaten op IC-units zijn beter en kostenefficiënter wanneer de behandeling wordt gecoördineerd door een intensivist. De behandeling van IC-patiënten vindt plaats in nauw overleg en goede samenwerking met andere specialisten. Voldoende en niet te zwaar belast verpleegkundig personeel leidt tot een lagere mortaliteit, minder complicaties, minder infecties en uiteindelijk minder kosten.De richtlijn bevat aanbevelingen voor een optimale aansturing, continuïteit van zorg, formatie, omvang en aantallen, kwaliteitsbeleid en regionale afstemming van intensive care zorg.
bron:NVIC