Bij het verlengen van de aanwijzing van een zorgkantoor wegen de prestaties voortaan mee.Dat schrijft Ross aan de uitvoeringsorganen AWBZ en de zorgkantoren. Met de nieuwe beoordelingwijze wil de staatssecretaris zorgkantoren stimuleren om in te spelen op de marktwerking in de zorg en om passende zorg in te kopen voor cliënten.

De huidige aanwijzing van de zorgkantoren loopt af op 31 december 2005. Bij de komende aanwijzing die in principe voor drie jaar geldt, houdt Ross rekening met de prestaties over de afgelopen periode. Het College van toezicht op de Zorgverzekeringen (CTZ) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseren Ross in oktober over de prestaties van de zorgkantoren.

Als een zorgkantoor onvoldoende of matig presteert, wordt de periode van aanwijzing niet meer verlengd met drie jaar maar met à©à©n jaar. Als het zorgkantoor de problemen in het jaar 2006 kan oplossen, wordt de aanwijzing verlengd met twee jaar. Als er echter geen zicht is op verbetering, beëindigt Ross de aanwijzing per 1 januari 2007.

Voorheen werd vooral gekeken naar het voldoen aan administratieve voorschriften voor verlenging van de aanwijzing. Met de nieuwe aanpak vindt een integrale afweging plaats gelet op alle prestaties.

Belangrijkste taken van het zorgkantoor
Er zijn 32 zorgkantoren die de administratieve taken voor de AWBZ verzorgen. Ieder zorgkantoor behoort tot een zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraars zijn door de staatssecretaris aangewezen om het AWBZ-geld te verdelen over de zorgaanbieders.
De zorgkantoren regelen dat de cliënt zorg ontvangt van een zorgaanbieder. Het zorgkantoor sluit overeenkomsten met zorgaanbieders en bewaakt zo de omvang, variatie, kwaliteit en kosten van het zorgaanbod. Het zorgkantoor beheert de wachtlijsten in een regio en informeert cliënten over het zorgaanbod. Het zorgkantoor stelt ook de hoogte van het persoonsgebonden budget vast.

bron:VWS