De politie heeft in 2004 weer betere prestaties geleverd. Het maken van prestatieafspraken blijkt zijn vruchten af te werpen. Het aantal delicten dat de politie met à©à©n of meer verdachten aan het Openbaar Ministerie kon overdragen, steeg van ruim 233.000 naar ruim 244.000. Het aantal boetes en transacties na staandehoudingen (dus niet uit een flitspaal) steeg van ruim 1,7 naar ruim 1,9 miljoen. Daarmee is het doel voor 2006 het afgelopen jaar al gehaald. Verder oordeelt de bevolking steeds beter over de beschikbaarheid van de politie. De politie boekt deze resultaten ondanks de toegenomen dreiging van terroristische aanslagen in Nederland, wat een beroep op de capaciteit van de politie doet. Alleen de tevredenheid van mensen over het laatste contact dat zij met de politie hadden, is licht gedaald.  
 

Dit blijkt uit cijfers in het jaarverslag van de Nederlandse politie over 2004. De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) hebben het jaarverslag vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 
Steeds minder Nederlanders worden slachtoffers van criminaliteit, en mensen voelen zich ook veiliger. Het percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt, daalde de afgelopen twaalf jaar van 29 naar 24. Het percentage mensen dat zich zelfs vaak onveilig voelt, daalde van 6,5 naar 3,7.  
 
Alle korpsen hebben veel energie gestoken in de aanpak van (jeugdige) veelplegers of hardekernjongeren. Deze groepen zijn immers voor een groot deel verantwoordelijk voor criminaliteit en overlast.  
 
Er waren in 2004 aanmerkelijk minder politiemensen ziek, en daarmee dus meer inzetbaar. Het ziekteverzuim daalde van 7,1 naar 6,7 procent. 
 
Door de komst van 318 mensen naar de politie die bij Defensie overtollig waren geworden, kwam het aantal politiemensen uit op het geraamde aantal van 51.100 (omgerekend naar voltijd banen, aspiranten niet meegerekend).  
 
bron:BZK