Bij de halte Anna- Bijslaan ter hoogte van
de Melis Stokelaan langs de route van tramlijn 9 heeft Politie
Haaglanden vrijdag 3 november een preventieve fouilleeractie
gehouden. Tijdens de actie, die duurde van 8.00 tot 8.45 uur, in
werden totaal 268 personen gefouilleerd. Hierbij werden twee messen
en een stanleymes aangetroffen. Twee verdachten (13 en 14 jaar)
werden aangehouden. Uit onderzoek bleek later dat de
“wapens” die zij vervoerden niet als zodanig strafbaar
zijn.

Lijn 9

Tramlijn 9 vervoert dagelijks een groot
aantal jeugdige scholieren naar de verschillende middelbare scholen
langs de lijn. Gezien de (gewelds)incidenten op deze lijn en op
scholen, waar ook wapengebruik is geconstateerd, is het wapenbezit
onder scholieren niet uit te sluiten. Burgemeester Deetman van Den
Haag wees daarom een deel van het gebied rondom tramlijn 9 voor
drie maanden, van 15 augustus 2006 tot 15 november 2006 aan als
veiligheidsrisicogebied. Daarmee heeft de politie de bevoegdheid
gekregen om in dit gebied op bepaalde tijden preventief te
fouilleren. Het Openbaar Ministerie bepaalt op welke momenten
preventief fouilleren is toegestaan.

Stripverhaal

De gemeente Den Haag heeft
voorlichtingsmateriaal laten ontwikkelen waarmee zowel vooraf als
tijdens de preventieve fouilleeractie de scholieren
geïnformeerd zijn over het doel van preventief fouilleren. De
ouders van leerlingen van de middelbare scholen langs de tramlijn
ontvingen vooraf een brief, op de scholen werd het onderwerp
‘wapens, preventief fouilleren en veiligheid’ tijdens
de lessen behandeld. De leerlingen kregen daarbij uitleg in de vorm
van een stripverhaal.

A-select

Preventief fouilleren is bedoeld om
incidenten met geweld te voorkomen en wapenbezit terug te dringen.
Tijdens de actie worden in- en uitstappende passagiers, veelal
scholieren, a-select uitgekozen. Agenten controleren kleding, maar
ook tassen, rugzakken en andere bagage op wapens. Aangetroffen
wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen.
Het gaat dan onder meer om vuurwapens, munitie, stiletto’s,
valmessen, vlindermessen, boksbeugels, wurgstokken en werpsterren.
Ook voorwerpen die kunnen dienen als wapen, zoals bijvoorbeeld een
honkbalknuppel of een keukenmes, worden in beslag genomen.

Veiligheidsrisicogebied

Het veiligheidsrisicogebied rondom
tramlijn 9 is het traject van tramlijn 9 vanaf Hollands Spoor tot
en met halte de Dreef, inclusief alle tussenliggende haltes, te
weten halte Jacob Catsstraat, Wouwermanstraat, Dynamostraat, Anna
Bijnslaan, Moerweg, Zuiderpark, Loevesteinlaan, Leyweg,
Leggelostraat, Revalidatiecentrum, Vrederustlaan, Beresteinlaan

bron:Politie Haaglanden