25-5-2005. Namens de vijfhoek (gemeente, openbaar ministerie, politie, brandweer, en gezondheidsdienst) heeft plaatsvervangend korpschef Bert Wijbenga van de dinsdag het preventiepakket terreur aangeboden aan de deelnemers van het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam. Met het pakket kunnen ondernemers de veiligheid in hun bedrijf verbeteren. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de voorzitter PCA, de heer Onno Peer.

Terrorisme
Sinds de aanslagen in New York, Washington en Madrid is overal in de wereld de angst voor terrorisme toegenomen. De vrees dat ook in Nederland een terroristische aanslag kon plaatsvinden, werd bewaarheid met de moord op Theo van Gogh. De aanpak van terrorisme staat in Amsterdam dan ook hoog op de politieke agenda. Uit analyses van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bleek dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Het is om deze reden, dat de vijfhoek zich voorbereidt op een terroristische aanslag en vooral investeert in het voorkomen daarvan.

Gekozen is voor een brede, integrale aanpak waarbij de volgende punten centraal staan:

-het opsporen en vervolgen van verdachten

-het versterken van de organisatie van de crisisbeheersing

-het tegenhouden van terrorisme

Zo moet worden voorkomen dat terroristen in Amsterdam netwerken opbouwen, medestanders vinden en plegers van aanslagen werven. Tijdens rampenoefeningen zal voortdurend worden bekeken hoe de organisaties binnen de vijfhoek het beste kunnen reageren in het geval zich een aanslag voordoet.

Bedrijfsleven
Een gezamenlijke inspanning van de overheid, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en burgers is nodig. Ook bij het voorkomen en bestrijden van deze nieuwe woekering aan het fundament van onze samenleving zullen allen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, schrijft de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, drs. B.J.A.M. Welten in het voorwoord van het handboek. Binnen het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam worden lokale veiligheidsproblemen door de overheid en het bedrijfsleven samen aangepakt.
Ook het nieuwe kwaad (terrorisme) verdient zo'n integrale aanpak.

Preventiepakket
Het preventiepakket dat aan het Platform is overhandigd, bestaat uit een brochure en een handboek met daarin tips en adviezen op drie deelgebieden: gebouwen, personeel en informatie. De inhoud van het handboek is tot stand gekomen door het bundelen van kennis uit binnen- en buitenland. Vooral in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië worden bedrijven door de overheid al jarenlang aangemoedigd na te denken over de mogelijke invloed van terrorisme op hun bedrijfsvoering.

Het verbeteren van de eigen veiligheidssituatie is belangrijk voor de continuïteit en integriteit van elke onderneming. Daar komt bij dat wanneer bedrijven hun eigen veiligheidssituatie verbeteren, zij ook een bijdrage leveren aan het veiliger maken van de regio. De vijfhoek hoopt dat het preventiepakket terreur bedrijven aanzet tot het nadenken over de mogelijke gevolgen van terreur voor hun onderneming en dat het bedrijven stimuleert daadwerkelijk maatregelen te nemen die drempelverhogend zijn voor (potentiële) terroristen.

Bron:Politie Amsterdam-Amstelland