Het college van Opta, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, wil de tarieven voor het bellen van een vast naar een mobiel toestel verder omlaag brengen. Op de markt voor gespreksafgifte (´gebeld worden') op mobiele netwerken is sprake van aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. Zij kunnen zelf de prijs bepalen, omdat zij geen concurrentiedruk ondervinden. Eindgebruikers betalen daarom te veel voor het bellen naar een mobiel nummer.

De markt voor gespreksopbouw (´bellen') op mobiele netwerken is wel voldoende concurrerend. Dat betekent dat KPN op deze markt niet langer als partij met aanmerkelijke marktmacht wordt aangemerkt.

Op de markt voor gespreksafgifte heeft elke eigenaar van een mobiel netwerk (KPN, Orange, Telfort, T-Mobile en Vodafone), alsmede Tele2, als eigenaar van bepaalde netwerkonderdelen, een dominante positie. Dit heeft te hoge prijzen tot gevolg. Opta wil daarom dat de tarieven voor gespreksafgifte gebaseerd worden op de onderliggende kosten. Dit moet middels een geleidelijke afbouw, die door Opta wordt voorgeschreven, uiterlijk in juli 2008 gerealiseerd zijn. Dat betekent dat het bellen van vast naar mobiel uiteindelijk tussen 30 en 40 percent goedkoper wordt dan nu. Dit komt naar verwachting neer op een jaarlijkse besparing voor bellers van rond EURO 150 miljoen. Daarmee komen de Nederlandse tarieven meer in lijn met die in andere Europese landen.

Opta ziet geen reden de markt voor gespreksopbouw nog langer te reguleren. Als gevolg van de oude telecommunicatiewet was KPN tot nu toe aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht. Maar met vijf volledig concurrerende netwerken en een aantal andere aanbieders van mobiele telefonie is er geen reden voor Opta om vooraf in deze markt in te grijpen. Geen van de partijen heeft een marktaandeel hoger dan 40 percent. Voor zowel eindgebruikers als inkopers van groothandelsdiensten zijn er voldoende keuzemogelijkheden. Voor KPN betekent dit grotere vrijheid bij onderhandelingen over toegang voor bedrijven tot haar netwerk.

Opta komt tot deze conclusies op basis van diepgaande analyse van de twee markten voor mobiele telefonie. De nieuwe telecommunicatiewet, die op 19 mei 2004 in werking trad, gaf Opta hiervoor opdracht. Vandaag zijn de ontwerpbesluiten gepresenteerd. Deze gaan een uitgebreide nationale consultatieprocedure in, waarbij een ieder zienswijzen tegen de besluiten kan indienen bij Opta. Daarnaast kunnen de Europese collega-toezichthouders hun zienswijze naar voren brengen en dient de Europese Commissie met de besluiten in te stemmen. Opta verwacht dat de besluiten rond het eind van de zomer in werking treden.

bron: Opta