Joeri Michielsen-Tallman neemt op 11
december aanstaande de SNS Bank Prijs 2006 in ontvangst voor zijn
promotieonderzoek. Deze wetenschappelijke prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan een jonge, veelbelovende onderzoeker die in de
voorafgaande periode is gepromoveerd aan de Universiteit
Maastricht. De prijs wordt uitgereikt door burgemeester Gert Leers
in boekhandel Selexyz Dominicanen om 17.00 uur.

De jury verkoos unaniem het proefschrift
‘The Nazification and Denazification of the Courts’ tot
prijswinnaar 2006. Het juryrapport meldt dat de dissertatie
“tal van nieuwe originele, inzichten biedt”.
“Doordat de dissertatie in het Engels geschreven is, levert
dit proefschrift bovendien een belangrijke bijdrage aan de
internationale discussie over de vraag, hoe de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht ook in crisistijden kan worden
gegarandeerd.”

In zijn proefschrift analyseert Joeri
Michielsen-Tallman hoe de rechters in België, Luxemburg en
Nederland tijdens de bezetting juridisch gereageerd hebben op
maatregelen die gevolgen hadden voor de positie en het functioneren
van de gerechten. Hij concludeert dat Nederlandse rechters zelden
de mogelijkheden van het toen geldende nationale en internationale
recht benut hebben om weerstand te bieden. Bezettingsmaatregelen
zijn vrijwel zonder protest toegepast ongeacht strijdigheid met het
geldende (oftewel positieve) recht. In België daarentegen
heeft het Hof van Cassatie voortdurend geïntervenieerd om met
juridische middelen bezettingsmaatregelen ongedaan te maken. De
situatie in Luxemburg week sterk af van die in de twee andere
landen. Luxemburg ging gebukt onder een agressief bezettingsregime
dat gericht was op algehele annexatie. Een collectief protest van
de rechterlijke macht tegen bezettingsmaatregelen was volstrekt
onmogelijk, aldus de onderzoeker.

Het proefschrift van Joeri Michielsen-
Tallman werd in 2005 al bekroond met de prestigieuze Praemium
Erasmianum.

De prijs wordt uitgereikt door de
burgemeester van Maastricht, Gerd Leers en bestaat uit een bedrag
van € 5000 en een sculptuur van de Maastrichtse kunstenares
Desiree Tonnaer. De jury verwacht en hoopt dat de toekenning van
deze prijs voor dr. Michielsen een stimulans zal zijn om zijn
belangwekkend wetenschappelijk onderzoek voort te zetten. Joeri
Machielsen-Tallman zal zijn aanvaardingstoespraak grotendeels in
het Limburgs houden.

Bron: Universiteit Maastricht